De protestgeneratie die de maatschappelijke sleutelposities bekleedt, verschilt in alles van de jongeren die nu toetreden tot de arbeidsmarkt. De nieuwe generatie heeft recht op een nieuw sociaal stelsel. Hoogleraar Organisatiekunde Mathieu Weggeman en Sonja Schasfoort, vicepresident van USG Professionals, bespreken de nieuwe sociale realiteit.

1507 but video tweegesprek sonja mathieu mSonja Schasfoort: “De nieuwe generatie denkt godzijdank niet meer in functieomschrijvingen, maar in ‘welke bijdrage kan ik leveren’. De oude generatie denkt nog in een concurrentiemodel, terwijl de jonge generatie werkt vanuit een deelmodel. Ze delen kennis, ze weten veel beter waar ze wel en niet goed in zijn. Ze willen graag een bijdrage leveren aan iets zinvols. Het delen maakt dat ze veel sneller gaan, ze handelen iets in een paar dagen af waar de oudere generatie soms drie weken over doet, ploeterend tot elf uur ’s avonds in een kantoorgebouw. De nieuwe generatie zoekt niet de controlerende manager, maar iemand die coacht of inspireert. Dat betekent niet dat er niet gepresteerd hoeft te worden. Aan het eind van de dag moet je met z’n allen een resultaat opleveren. Het is geen vrijheid blijheid. Als je met elkaar de kaders bespreekt en waar we naartoe willen, dan gaan ze aan de slag. Niet traditioneel in de zin van ‘wie doet ’s avonds het lampje uit’, maar op andere momenten. Ze zetten even een vraag uit bij hun drieduizend vrienden op Facebook en bellen een vriendje dat nota bene bij de concurrentie werkt. Ze verzamelen op een heel andere manier informatie. Als je ze die vrijheid geeft, zie je ze bloeien.”

Geld, status en macht

Mathieu Weggeman: “Onderzoek bevestigt dat grote verschil in de generaties. De mensen die nu nog de belangrijke posities bekleden, de protestgeneratie, hebben een waardensysteem dat we karakteriseren met GSM. Zij worden gedreven door Geld, Status en Macht. Het waardensysteem van de jonge generatie bestaat uit 4 x P: People, Planet, Profit en Pleasure. Het moet goed gaan met de mensen om je heen, met je collega’s en klanten. Het moet goed gaan met de wereld, die moet er beter uitzien als je eraf gaat dan toen je erop kwam. Het moet goed gaan met de centen, zodat ik de nieuwste Apple-gadget of een mountainbike kan kopen. En het leven moet aangenaam en betekenisvol zijn. Die twee verschillende waardesystemen botsen, omdat er nauwelijks overlap is.”

Gefragmenteerde arbeidsvraag

Sonja Schasfoort: “De vraag naar arbeid fragmenteert steeds meer, door robotisering en automatisering. Werkgevers hebben niet ieder specialisme meer 40 uur per week nodig. Het grappige is dat de nieuwe generatie al zo denkt. Die vindt het prachtig om twee of drie verschillende dingen te combineren. Die doet drie dagen hier een opdracht, dan een dag daar, en op dag vijf bouwen ze een app of schrijven ze een boek. De nieuwe generatie sluit dus perfect aan op die gefragmenteerde arbeidsvraag. Maar ons sociaal stelsel belemmert die aansluiting. Vakbonden denken in onbepaalde contracten van 40-urige werkweken en vaste aanstellingen. Je pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn gekoppeld aan je werkgever en branche. Iedere jongere als zzp’er aan het werk is geen oplossing. Werkgevers investeren niet in zzp’ers als het gaat om opleiding, terwijl de jongere juist op zoek is naar ontwikkeling. Daar gaat dus iets verkeerd. We moeten ons sociaal stelsel drastisch aanpassen, zodat je zaken kunt combineren maar wel de binding hebt met je werkgever.”   

Controlerende systeem

Mathieu Weggeman: “Instanties zoals de vakbond en de Arbo gaan nog steeds uit van de belangentegenstelling tussen chefs en mensen op de werkvloer. Uitbuiting was in de industriële periode zeker het geval. Vandaag de dag blijven jonge mensen echt niet bij een werkgever als er ook maar een zweem van uitbuiting heerst. Kansen genoeg. Dus dat hele controlerende systeem mag weg, maar het is nog niet weg. Dat heeft zijn remmende en innovatie belemmerende invloed. Veel bedrijven slaan hun tentakels wel uit naar de nieuwe generatie, maar er zijn ook nog veel traditionele advocaten- en consultantkantoren. Die hebben hun langste tijd wel gehad. Want ze kunnen een probleem oplossen à raison van 340 euro per uur. Terwijl je ook even je probleem aan je vriendjes in India kunt sturen via Facebook. De volgende ochtend heb je 25 oplossingen. Daar valt niet tegenop te consulten.”

Flexibiliteit op maat

Sonja Schasfoort: “Wij bieden als USG Professionals steeds meer flexibiliteit op maat. We kijken wat een werkgever echt nodig heeft. Dat kan er heel fragmentarisch uitzien gedurende het jaar. We leveren op het moment dat het nodig is welke expertise dan ook, tot en met het overnemen van projecten of processen. We combineren dus de gefragmenteerde vraag weer tot uitdagende banen. Wij zijn dan wel die werkgever die zekerheid kan bieden met tegelijkertijd de gewenste afwisseling. We leiden op, maar je werkt wel voor drie of vier bedrijven. Zo bieden we een baan met heel veel inhoud. We zien steeds meer mensen afhaken bij werkgevers waar het up or out is. Bij ons kun je blijven doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.”

Bewaren

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.