De afgelopen jaren zijn de perspectieven voor juristen op de arbeidsmarkt sterk verslechterd. Dit jaar zien we weer een forse opleving van het aantal juridische vacatures. Voornamelijk de overheid, zakelijke dienstverlening en intermediairs zijn op zoek naar juristen.

Het economisch herstel en de aantrekkende woningmarkt leiden tot een grotere behoefte aan juristen. In de advocatuur, bij accountantskantoren en in het notariaat. Maar ook is er een stijgende vraag naar bedrijfsjuristen. De decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten zorgt bovendien voor een (tijdelijke) opleving van de vraag naar overheidsjuristen, vooral door het toenemend aantal bezwaarzaken.

Flexibele inzet juristen

In de vraag naar juridische expertise is een toenemende flexibilisering waarneembaar. Steeds vaker worden zzp’ers of juridische dienstverleners ingehuurd. De flexibilisering hangt samen met piekbelasting bij grote projecten en de wens van bedrijven hun juridische werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te willen uitbesteden. Daardoor wijken ze voor de meer routinematige werkzaamheden uit naar gespecialiseerde partijen.

Oplossingen voor standaard expertise

Expertiseleverancier USG Legal Professionals ziet ook een forse toename in de vraag naar juridische expertise, vooral bij de overheid en in het bedrijfsleven. Vooral oplossingen voor juridische routinematige diensten nemen toe. Eelco Stuut, algemeen directeur USG Legal Professionals: “Er is opvallend veel vraag naar oplossingen voor standaard juridisch werk. Het zijn niet alleen meer piekmomenten, maar we zien ook een structurele keuze voor het uitbesteden van juridische processen. Bedrijven willen snel kunnen opereren zonder de lasten ervan te dragen.”

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.