Ook met strategische personeelsplanning is het altijd de vraag in hoeverre je echt succesvol vooruit kunt kijken. De wereld, in al zijn complexiteit, is lastig te doorgronden en er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op de arbeidsmarkt. Juist daarom is het zaak zo wendbaar mogelijk te zijn, zodat je bij een volgende conjunctuurwisseling snel in kan spelen op veranderende vraag.

Een partij die het altijd weer lastig heeft met deze materie is de overheid. In tijden van crisis en economische neergang stijgt de ambtenaar in aanzien en is de overheid een heel aantrekkelijke werkgever. Vanwege baangarantie, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Kennis en experts kunnen in theorie in overvloed de organisatie binnenwandelen, maar in de praktijk moet er juist dan bezuinigd worden.

Slechte personeelsplanning bij de overheid kost iedereen geld

Als vervolgens, soms door het goede beleid van diezelfde overheid, de crisis weer voorbij is wordt de hoogconjunctuur gevierd en schieten banen als paddenstoelen uit de grond. Het bedrijfsleven kan en moet meer talent en expertise aantrekken, met als gevolg dat de overheid weer achter het net vist.

Door in de personeelsplanning op te nemen dat, bijvoorbeeld ten tijden van laagconjunctuur, meer talent en expertise aangetrokken en vastgehouden wordt, kan de overheid zich beter wapenen. Dat is in het algemeen belang want falend personeelsbeleid bij zowel lagere als hogere overheid kost iedereen geld.

In bijvoorbeeld de bouw gaat dit nu mis, met grote financiële consequenties. In de huidige huizenmarkt is het voor veel mensen vrijwel onmogelijk een (starters)woning te kopen. Dat geldt in vrijwel het hele land. De Groene Amsterdammer deed uitgebreid onderzoek naar de huizenmarkt en kwam tot bedrieglijk eenvoudige conclusie: we hebben in de crisis te weinig huizen gebouwd en we bouwen nu nog steeds te weinig huizen. Inmiddels blijkt dat dat bouwproces niet alleen gehinderd wordt door een gebrek aan personeel in de bouw, maar ook in het ambtelijk apparaat.

Nijpend tekort aan ambtenaren

Naast het gebrek aan vakmensen in de bouw is er nu ook een tekort aan ambtenaren bij onder meer gemeenten die de papierwinkel van grote bouwprojecten in goede banen kunnen leiden. Tijdens de crisis is er te veel bezuinigd op het ambtenarenapparaat en nu de economie volop draait kan de overheid niet voldoende capabel personeel vinden. Daar lijkt strategisch planmatig tekort te zijn geschoten.

Eén op de tien bouwprojecten wordt al vertraagd

Frank ten Have, specialist vastgoed en gebiedsontwikkeling en partner bij Deloitte, luidt tegenover Openbaar Bestuur de noodklok: “Er is ambtelijke capaciteit nodig voor bestemmingsplanwijzigingen, procesbegeleiding, onderzoeken, onderhandelingen met marktpartijen, grondwaardebepaling, voor alles eigenlijk wat er bij bouwen en gebiedsontwikkeling komt kijken.” Volgens Bouwco, een onafhankelijk nieuwsmedium voor de bouw, is het zelfs zo dat één op de tien bouwplannen vertraging oploopt door een gebrek aan bouwambtenaren.

Een directe oplossing voor de tekorten aan de publieke zijde van de bouw lijkt er niet te zijn. Om die reden overweegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt om procedures te versnellen. Die wet maakt het mogelijk bouwprojecten te versnellen door procedures in te korten. Dat is weinig anders dan zorgen dat, nu er minder personeel is, er ook minder werkzaamheden zijn.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.