Jonge bedrijven kennen meer tevreden, enthousiaste en gelukkige medewerkers dan oudere bedrijven. In grote bedrijven ontbreekt het aan dienend leiderschap. Deze conclusies trekt de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2016.

Startups, in de definitie van het jaarlijkse innovatie-onderzoek bedrijven die jonger zijn dan tien jaar, scoren in vergelijking met oudere bedrijven bovengemiddeld op tal van prestatie-indicatoren, zoals disruptieve innovatie (+12%), medewerkerstevredenheid (+8,3%), enthousiasme (+8,8%), gevoel van geluk (+7,4%), en lage stressniveaus (-15,1%).

Zachte, menselijke kant van innovatie

Onderzoeksleider prof. dr. Henk Volberda schrijft deze hogere scores van startups toe aan meer aandacht voor de zachte, menselijke kant van innovatie. Dit is ook wel bekend als sociale innovatie. “Sociale innovatie is gericht op flexibel organiseren, faciliterend leiderschap, slimmer werken, en samenwerken. Op de betreffende indicatoren scoren startups relatief hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde”, aldus Volberda.

Faciliterend leiderschap en slimmer werken

Zo scoren startups 7% boven het landelijk gemiddelde op flexibel organiseren in de vorm van zelforganisatie. “Door de korte lijnen binnen startups worden medewerkers meer betrokken, hetgeen hun motivatie ten goede komt. Bij faciliterend leiderschap en slimmer werken gaat het om respectievelijk 7% en 4% boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn startups relatief sterk georiënteerd op hun medewerkers met 7% boven het landelijk gemiddelde. Dat vertaalt zich in meer tevreden, enthousiaste, en gelukkige medewerkers”, zegt Volberda.

Dienend leiderschap afwezig

Tegelijk constateert de monitor dat dienend leiderschap relatief afwezig is in grote organisaties. Bij organisaties met meer dan duizend medewerkers is de mate van dienend leiderschap 8% onder het landelijk gemiddelde. Bij organisaties met tussen de 250 en duizend medewerkers is de mate van dienend leiderschap 3% onder het landelijk gemiddelde. Dit terwijl bij organisaties met tussen de 21 en 250 medewerkers de mate van dienend leiderschap tussen de 2 en 3% boven het landelijk gemiddelde ligt.

Topmanagement durft risico’s te nemen

De innovatiemonitor omschrijft dienend leiderschap als een op de behoefte van medewerkers gerichte leiderschapsstijl van het topmanagement. Die stijl kenmerkt zich door onder meer persoonlijke ontwikkeling van medewerkers mogelijk te maken en aan te moedigen. Verder maakt die stijl medewerkers verantwoordelijk voor de prestaties die zij kunnen controleren en is er een topmanagement dat risico’s durft te nemen en nieuwe benaderingen durft toe te passen voor bestaande problemen.

Persoonlijk contact afstandelijker

Volberda constateert dat in kleinere organisaties de lijnen tussen organisatieleden korter zijn en dat coördinatie meer plaatsvindt op basis van informele manieren. “In grotere organisaties is er sprake van meer lagen in de organisatie en van meer verschillende afdelingen. Communicatie en coördinatie zijn een grotere uitdaging in grotere organisaties. De verschillende organisatieleden hebben minder direct contact met elkaar. Dit maakt bijvoorbeeld persoonlijk contact tussen topmanagement en operationele medewerkers afstandelijker.”

Voordelen kleinschaligheid benutten

Middelgrote bedrijven kunnen volgens Volberda in vergelijking met de grote bedrijven relatief meer gebruikmaken van de voordelen die behoren bij kleinere bedrijven. “Daarentegen zien we dat grote bedrijven in navolging van snelgroeiende innovatieve Amerikaanse bedrijven zoals Google, Netflix en Zappos steeds meer gebruikmaken van zelfsturende teams en cirkels om de voordelen van kleinschaligheid te benutten. De inzet van ING op wendbaarheid en innovatie door het oprichten van tribes en squads in de organisatie is hier een mooi voorbeeld van.”

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.