Nederlanders lijken bereid privacy in te leveren in het kader van veiligheid en terrorismebestrijding. Zo niet als het om de werkplek gaat. Werknemers voelen zich niet zelden bespied door de baas en zien strengere privacyregels op het werk wel zitten.

Toezicht door de werkgever gebeurt uiteraard steeds vaker elektronisch, nu ICT-toepassingen hun weg naar de werkvloer hebben gevonden, tot aan camerabewaking en geolokalisatie toe. Digitaal toezicht kan indringend zijn voor werknemers, omdat ze het gevoel kunnen hebben niet precies te weten wat de baas over hen bijhoudt en wat niet. Werkgevers kunnen zich op glad ijs begeven als het om de privacy van medewerkers gaat.

Grondrecht op privacy

Uitgangspunt is dat werknemers ook op de werkvloer hun recht op privacy houden. Echter, dit betekent niet dat een werkgever geen persoonsgegevens van zijn werknemers mag verwerken of dat hij geen elektronisch toezicht mag uitoefenen, zo legt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) uit. Sterker nog: “Het feit dat iemand een arbeidsovereenkomst sluit impliceert dat deze persoon als werknemer instemt met een aantal beperkingen op de uitoefening van zijn grondrecht op privacy”, aldus de commissie.

Wezenlijk vermoeden

De meeste controle op het werk gebeurt anoniem. Een werkgever kan vrij eenvoudig data verkrijgen, maar die informatie mag niet te herleiden zijn naar specifieke personen. Rechtstreekse controle op een persoon kan en mag uitsluitend onder strikte regels. “Er moet dan een wezenlijk vermoeden zijn dat die werknemer zijn boekje te buiten gaat”, zegt Ivo van der Helm, universitair docent Arbeidsrecht en Sociaal Beleid aan de Universiteit Utrecht.

Openbare informatie

Werkgevers mogen bijvoorbeeld wel controles uitvoeren op de regels die zijn gesteld voor gebruik van e-mail en internet op het werk. E-mail mag gecontroleerd worden, maar de werkgever mag een zekere mate van privégebruik niet verbieden. Voor surveillance van de telefoon moet een duidelijk vermoeden van misbruik bestaan. In het geheim een camera plaatsen voor surveillance mag alleen onder strikte voorwaarden indien er veel wordt gestolen of gefraudeerd. Als het gaat om social media accounts kan en mag een werkgever uitsluitend openbare informatie controleren.

Instemming OR

Controles door de werkgever moeten voldoen aan de regels van onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo moet er een gerechtvaardigd belang zijn en moet duidelijk zijn dat de informatie niet op een andere manier te verkrijgen is die minder ingrijpend voor de privacy van de werknemer is. Controles moeten gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er moet vooraf instemming van de OR worden verkregen.

Betere wetgeving

Uit een enquête van office supplier Viking blijkt dat 65% van de ondervraagden zich ongemakkelijk voelt bij het idee van surveillance door de werkgever. Maar liefst 76% zou betere wetgeving willen om de privacy op het werk te beschermen. 

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.