Het gemiddelde ziekteverzuim onder ambtenaren is structureel hoger dan onder andere beroepsgroepen. Bij gemeenteambtenaren ligt het ziekteverzuim bijna 1,5% boven het Nederlands gemiddelde.

De meest genoemde oorzaken van het ziekteverzuim zijn werkdruk en stress, blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten. Een kwart van de ambtenaren geeft aan vaak tot altijd extra hard te moeten werken en ruim 40% vindt dat er heel veel werk op zijn bordje ligt. Ook vinden ambtenaren vaker dat ze moeilijk werk moeten doen.

Online tool voor werkgevers

Werkdruk is een landelijk probleem in verschillende bedrijfstakken. Volgens berekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken hebben 2,7 miljoen mensen in Nederland te maken met hoge werkeisen wat leidt tot 1,7 miljoen verzuimdagen. Het ministerie heeft daarom een online tool waarmee werkgevers kunnen checken of zij genoeg doen aan psychosociale arbeidsbelasting.

Voorkomen kan verzuim terugbrengen

Ambtenaren vinden in ieder geval dat hun werkgever te weinig doet aan het aanpakken van werkdruk en werkstress. Voorkomen van deze verschijnselen kan het ziekteverzuim, bijvoorbeeld door een burn-out, mogelijk terugbrengen. Ruim de helft van de ambtenaren geeft aan dat de maatregelen onvoldoende zijn of dat er zelfs geen actie wordt ondernomen terwijl dat wel nodig is..

Onderwijs en gezondheidszorg

Medewerkers uit het openbaar bestuur staan hiermee samen met het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg bovenaan in vergelijking met de rest van de beroepsgroepen. Een en ander blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015 van TNO en CBS.

Delen:
Geplaatst in:
management werknemerx

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.