De overheid en uitbestedingen vormen niet altijd een gelukkig huwelijk. Hoe uitbestedingen structureel mis kunnen gaan, blijkt uit de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie ICT die zich richtte op automatiseringsprojecten van de overheid.

Die ICT-projecten kenmerkten zich door mislukkingen en uit de hand gelopen kosten. De commissie concludeert dat de Rijksoverheid ICT-projecten niet onder controle heeft, dat de ICT-organisaties bij de overheid chaotisch en ondoorzichtig zijn en dat aanbestedingen perverse prikkels hebben. Maar ook de uitbesteder, de Tweede Kamer, heeft schuld aan de chaos door gebrek aan controle vanwege gebrek aan deskundigheid en gebrek aan interesse voor ICT. In de aanbestedingen zitten bovendien perverse prikkels. Voor ICT-bedrijven kan het gunstig zijn om via meerwerk en het schrijven van uren inkomsten te genereren. Een uitzending van het tv-programma Zembla gaf een onthutsend beeld hoe dit uit de hand kon lopen.

Aanbevelingen

De ICT-commissie komt ook met aanbevelingen om chaos te voorkomen. Zo moet een Bureau ICT-Toetsing alle ICT-projecten vanaf € 5 miljoen toetsen en monitoren aan de hand van 10 regels waar een opdrachtgever zich aan moet houden:

  1. Zorg voor een duidelijke rechtvaardiging voor het project waardoor er goede besluiten kunnen worden genomen.
  2. Toon de meerwaarde van het project aan voor eindgebruikers en de samenleving.
  3. Zorg voor voldoende draagvlak voor het project.
  4. Reorganiseer eerst bestaande processen voordat die geautomatiseerd worden.
  5. Breng de risico’s van een project in kaart, zodat ‘doormodderen’ wordt voorkomen.
  6. Leg de verantwoordelijkheid van een project bij één persoon.
  7. Verdeel het project in fases en sluit iedere fase af met een bruikbaar eindproduct.
  8. Ga uit van de ICT-standaarden bij de overheid, toon de technische haalbaarheid aan van het project en laat het project aansluiten bij bestaande processen.
  9. Zorg dat er tijdens het project ruimte is voor kritiek en tegengeluid.
  10. Maak duidelijk hoe het project aanbesteedt wordt.

 

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.