Het schreeuwend tekort aan gekwalificeerde technici en engineers duurt onverminderd voort. Veel Nederlandse bedrijven staan te springen om technisch personeel en ICT’ers. Er staan duizenden vacatures open in de techniek. Dat dwingt tot creativiteit, op alle fronten.

Een deel van het antwoord op de grote vraag komt uit het buitenland in de vorm van technici uit Azië, de zogenoemde kennismigranten. Vooral in China en India is er een groot aanbod van gekwalificeerde, Engelssprekende technici en ICT’ers die graag naar ons land komen. Die kennismigranten moeten wel aan de eisen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voldoen. Zo moet een 30-plusser ruim € 50.000 per jaar verdienen en een net afgestudeerde kennismigrant minimaal €  26.000 per jaar.

Kosten kennismigranten

Voor kleinere bedrijven vormen de kosten die zijn verbonden aan niet-Europese kennismigranten een forse hobbel. Het gaat om kosten als leges ‘erkend referent’ IND, verblijfsvergunning, reiskosten en huisvesting. Grotere bedrijven nemen deze kosten en alle administratie eromheen graag voor lief. Zij kunnen het zich niet permitteren dat het werk stilligt. Maar er is een grens aan het aantal kennismigranten dat een bedrijf in dienst kan nemen.

Medewerkers zelf opleiden

Bedrijven die zich willen verzekeren van voldoende expertise in de toekomst, kiezen steeds vaker voor een andere oplossing: zelf opleiden. Vaak gaat het om aanvullende opleidingen voor afgestudeerden of voor stagiaires. De praktijk leert dat studies niet voldoende aansluiten op de gevraagde kennis en vaardigheden. Opleidingen kunnen niet de specialisten afleveren die direct inzetbaar zijn in de industrie. Daarvoor is de hightechindustrie te specifiek en te hoogwaardig. Bedrijven starten daarom programma's waarbij studenten ervaring opdoen tijdens hun studie. Of ze stimuleren studenten om door te studeren.

Behoeften regionale bedrijven

Ook de opleidingen zelf zitten niet stil. Zo zijn de hogescholen bezig met een majeure operatie om het opleidingenaanbod in de techniek te vernieuwen. De herkenbaarheid van opleidingen moet beter, onder andere door het aantal bacheloropleidingen te halveren. In plaats daarvan komen bredere opleidingen, die aan te passen zijn aan de behoeften van het regionale bedrijfsleven. Hiermee moet hbo-techniek aantrekkelijker worden voor studenten. In de afgelopen jaren is de instroom van nieuwe studenten in hbo Techniek met 15% gestegen. Momenteel zijn er circa 70.000 techniekstudenten. Twee derde van de ingenieurs in Nederland heeft een hbo-opleiding gevolgd.

Uniek opleidingsprofiel

Inmiddels zijn de technische hbo-opleidingen in domeinen gebundeld. Die domeinen hebben elk een eigen, uniek opleidingsprofiel en een eigen bachelorgraad. Aan de vier bestaande domeinen Engineering, Built Environment, Applied Science en ICT zijn de domeinen Maritime Operations en Creative Technologies toegevoegd. Elk domein heeft enkele brede stamopleidingen, waarbinnen volop ruimte is voor differentiatie, mede op basis van de wensen van bedrijven in de regio. Daarnaast verschijnen op steeds meer plekken opleidingscentra die de reguliere mbo- en hbo-opleidingen aanvullen, zodat bedrijven hun specifieke competentiebehoeften verder kunnen invullen.

Masteropleidingen

Zorgen zijn er wel over mogelijk stagnerende doorstroom van hbo-technici naar masteropleidingen. Zo zou het afschaffen van de basisbeurs tot gevolg hebben dat een derde van de bachelorstudenten geen masteropleiding gaat volgen omdat die studie in verhouding met andere studies te duur wordt. Ondernemersorganisatie FME riep de politiek op daar een stokje voor te steken, omdat Nederland zo technisch talent laat lopen waar al veel in is geïnvesteerd. Technologiebedrijven vinden de doorstroom naar masteropleidingen zo belangrijk dat ze zelf studiebeurzen verstrekken aan talentvolle studenten. FME heeft er geen zicht op of de oproep effect heeft. “Bij het aannemen van de wet die de nieuwe studiebeurs regelt is afgesproken dat de effecten gemonitord zouden worden. Over een eventuele uitkomst daarvan is ons nog niets bekend”, laat de FME desgevraagd weten.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.