Over Fragmentatie van de arbeidsmarkt

Er is niet één arbeidsmarkt, er zijn tientallen werkvormen en werkrelaties die samen de huidige arbeidsmarkt vormen. De ‘fragmentatie van de arbeidsmarkt’ is een feit. Het is een gegeven omdat het voldoet aan wensen van werkgevers en werkenden. Maar het is ook een gegeven dat nog niet overal is doorgedrongen. Vakbonden vechten voor ‘echte banen’, banken kijken alleen naar ‘echte inkomens’ en ons sociale stelsel vormt alleen een vangnet voor ‘echte werkenden’. Het wordt tijd om de definitie van een ‘echte baan’ te herschrijven.

Mensen moeten hun dromen gaan waarmaken in een systeem dat zijn fundament kent in de industriële revolutie, uitmondend in de arbeidswet van 1907. Er lijkt angst te bestaan voor de huidige fragmentatie van arbeid. Dat hoeft niet.

Delen:

Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven begint met de acceptatie dat jongeren worden opgeleid tot halffabricaat. Er lijkt gestreefd te worden naar opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven. Ik denk dat dat volstrekt onmogelijk is. 

Delen:

Kennis is macht. Dat is de aloude doctrine waarmee we zijn opgevoed. ‘War for talent’ noemen we dat op de arbeidsmarkt. Zoveel mogelijk talent binnenhalen en vasthouden. Maar geldt dat nog steeds? Sonja Schasfoort vertelt erover.

Delen:

Het vaste contract is in werkend Nederland nog steeds De Heilige Graal. Maar hoe lang nog? Sonja Schasfoort over generaties die botsen, de behoefte aan flexibiliteit en een gefragmenteerde vraag naar arbeid. In een wereld die razendsnel verandert.

Delen:

Terwijl de economie aantrekt en het aantal vacatures weer toeneemt, daalt de werkloosheid nauwelijks. Het CBS telt circa 600.000 werklozen. Het werkloosheidspercentage blijft schommelen rond de 7 procent van de beroepsbevolking.

Delen:

Het ziekteverzuim in Nederland is de laatste 15 jaar fors gedaald. Rond de eeuwwisseling zaten nog gemiddeld 55 op de 1.000 werknemers ziek thuis. Nu zijn dat er 38 op de 1.000. Wel melden steeds meer jongeren zich ziek vanwege stress of een burnout. Volgens ArboNed zijn het er al ruim 100.000.

Delen:

Nederland scoort redelijk tot goed op lijstjes van innovatieve landen. We zijn goed in onderzoek en ontwikkeling. De overheid stimuleert innovatie. Maar hanteert de overheid daarbij de juiste strategie?

Delen:

Banen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het is een terugkerend verschijnsel op de arbeidsmarkt. Is binnen tien jaar de helft van de banen voor laagopgeleiden verdwenen?

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.