De overheid wil dat werkgevers meer mensen met een beperking aannemen. Het doel is die mensen uit hun beschermde omgeving te halen en volwaardig te laten meedraaien in de maatschappij. Dus ook in het werkproces. Om werkgevers te stimuleren mensen met een handicap in dienst te nemen, zijn er verschillende regelingen zodat het verlies aan productiviteit of de begeleidingskosten worden gecompenseerd.

Maar hoe zet je iemand met een beperking zinvol en duurzaam aan het werk? Hoe zorg je ervoor dat je hele bedrijf of organisatie daarvan profiteert? Een antwoord daarop is jobcarving. Letterlijk: het splitsen van werk. Bij jobcarving splits je bestaande functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking. En de gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden. Zij worden ontlast en kunnen hierdoor efficiënter werken.

Theorie of praktijk?

Het klinkt mooi. Maar is dit theorie of praktijk? Uit ervaringen van ondernemers blijkt dat het goed werkt en dat medewerkers met een beperking ook bijdragen aan een betere werksfeer. Bovendien is het goed voor het imago van de organisatie. Je toont je betrokken bij de samenleving.
Het is overigens een misverstand dat mensen met een aandoening alleen eenvoudig werk kunnen doen. Er zijn veel arbeidsgehandicapten of mensen in een re-integratietraject die complex werk kunnen verrichten. Zij hebben vaak alleen een opstartperiode in de organisatie nodig.

Beginnen met jobcarving

Jobcarving is dus goed en werkt goed. Maar hoe pak je het aan? Dat vereist wel enige voorbereiding. Bijvoorbeeld in overleg met de sociale werkvoorziening of een re-integratiebedrijf. Ook is het goed een beeld te hebben van de verschillende mensen met een beperking. Welke taken zijn geschikt voor welke beperking? Je kunt dan starten met een stappenplan.

Stappenplan

Vijf stappen om een jobcarvingtraject op te starten.

1. Breng de bestaande taken in kaart
Vraag je medewerkers wat hun taken zijn en wat daarvan de hoofd- en bijzaken zijn. Doe dat met het doel om de gespecialiseerde medewerkers te ontlasten van hun bijzaken die overgenomen worden door iemand met een beperking.

2. Bekijk welke taken geschikt zijn
Orden de taken die in principe geschikt zijn voor mensen met een beperking. Maak daarbij ook een onderscheid tussen taken voor verschillende beperkingen.

3. Stel functie-eisen op
Maak een functieprofiel voor de kandidaat die de ‘bijzaken’ gaat uitvoeren.

4. Zoek kandidaten
Ga met het functieprofiel naar bijvoorbeeld het UWV, een re-integratiebedrijf of de sociale werkvoorziening.

5. Zorg voor begeleiding
Mensen met een beperking hebben vaak begeleiding nodig. Dat kan iemand in het bedrijf zijn, maar ook een coach via het UWV, re-integratiebedrijven of de sociale werkvoorziening.

Voordelen jobcarving

  • Jobcarving verhoogt de efficiëntie van gespecialiseerde medewerkers.
  • Het in dienst nemen van medewerkers met een beperking geeft recht op loonkostensubsidies en daarmee op financieel voordeel.

Arbeidsgehandicapten in Nederland

  • Circa 14 procent van alle 15- tot 65-jarigen (1,6 miljoen mensen) heeft een arbeidshandicap.
  • 1 op de 3 arbeidsgehandicapten heeft betaald werk van minimaal 12 uur per week, vaak in vaste loondienst en relatief vaak in deeltijd.
  • 1 op de 10 arbeidsgehandicapten met betaald werk wil graag meer uren werken.
  • Bijna 16 procent van de arbeidsgehandicapten is werkloos.
  • De meeste arbeidsgehandicapten werken in de gezondheids- en welzijnszorg, de industrie en de handel.
  • Bijna 6 op 10 werkenden met een arbeidshandicap werken deeltijd, vaak 20 tot 35 uur per week.
  • 1 op de 20 werkgevers heeft Wajongers in dienst.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.