‘Imagine an entire country working together to achieve a single goal: to create the space where entrepreneurs stand up, start up, and scale up. Welcome to the Netherlands!’ Deze hoogdravende invitatie siert de website van StartupDelta, het ‘startup ecosysteem’ waarvan oud-EU-Commissaris Neelie Kroes ‘special envoy’ is.

StartupDelta is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken binnen het actieprogramma 'Ambitieus ondernemerschap'. Ambassadeur Kroes en directeur Sigrid Johannisse pakken het groots aan. Een van hun daden is het vormen van een ‘International Circle of Influencers’, een netwerk van burgemeesters, jonge en gevestigde ondernemers, CEO’s en investeerders. Deze groep moet inspireren, Nederland op de kaart zetten en verbindingen leggen met het internationale bedrijfsleven. Daarnaast komt er een netwerk van jonge adviseurs die vooral moeten uitdagen.

On-Nederlands ambitieus

StartupDelta is bijna on-Nederlands als het gaat om aspiraties en uitstraling. Kenmerkend is het promotiefilmpje dat de sfeer heeft van de Olympische gedachte en de bombast van de Champions League-hymne. Ambitie is wat StartupDelta wil en wat Kroes mist bij Nederlandse ondernemers. Kroes vindt Nederland te bescheiden. Nederland moet, na Berlijn en Londen, de derde 'start-up hub' van Europa worden. Dat moet gebeuren door startups uit andere landen aan te trekken en Nederlandse ondernemingen te laten doorgroeien tot grote bedrijven met internationale allure. De focus moet mondiaal zijn. Opschalen is het devies.

StartupDelta is ook on-Nederlands in de zin dat Kroes en Johannisse na 18 maanden hun functie neerleggen. Dat houdt de druk erop en voorkomt bureaucratie en verkokering. Het Delta-duo wil processen aanjagen en verbinden. Het klinkt goed. Het is de vraag of Nederland klaar is voor on-Nederlandse ambities. Kan Nederland dit Deltaplan wel aan? Is Nederland wel ‘Europe’s West-Coast for awesome startups’, zoals het platform beweert?

Leidende start-up hub?

Wat maakt Nederland tot een potentiële leidende ‘start-up hub’ van Europa? Volgens StartupDelta hebben we daarvoor alles in huis: kapitaal om te investeren, talent en kennis, ondernemersgeest, toegang tot de markt, internationaal bedrijfsleven, de Nederlandse markt als ideaal testgebied en een tiental knooppunten van kennis, kapitaal en ondernemerschap.

Mentaliteit

En toch… Juist die on-Nederlandse ambitie… Past die wel bij de Nederlandse ondernemer? Past het wel bij onze cultuur? Zijn wij niet meer Marktplaats in plaats van eBay? Voor veel Nederlandse ondernemers is het veroveren van een plaats op de Nederlandse markt al een uitdaging, laat staan een wereldpositie. Die opschaling vraagt om een on-Nederlandse mentaliteit. En die bereik je niet alleen met het aanstekelijke enthousiasme van Neelie Kroes.

Financiering

Naast de ‘Hollandse mentaliteit’ is er nog een probleem: de financiering. Het is waar dat er in Nederland oneindig veel kapitaal is dat klaarstaat om te investeren. Maar dat gebeurt slechts mondjesmaat. De traditionele banken durven het risico niet aan en worden geremd door EU-regels. Pensioenfondsen zijn niet geïnteresseerd. Investeringsmaatschappijen stoppen hun geld liever in gevestigde beursbedrijven. Durfinvesteerders willen zeggenschap en directe resultaten. En crowdfunding stelt nauwelijks iets voor in ons land. De enige mogelijkheid is dan adoptie door grote bedrijven. En dan loop je het risico dat je gevangen raakt in de ambitie van die gevestigde bedrijven.

Ondernemerschap

Ten slotte lopen financiers en investeerders op tegen de gebrekkige ondernemerskwaliteit bij startups. De meeste bedrijfsplannen zijn volstrekt onvoldoende. Dat is ook de klacht van regionale ontwikkelingsmaatschappijen die jaarlijks miljoenen in starters en doorgroeiers in de regio investeren. Zij wijzen het gros van de financieringaanvragen af vanwege de slechte onderbouwing. Uit de jaarverslagen van de vijf grootste ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland blijkt dat slechts 3 tot 8 procent van de investerings- en kredietaanvragen wordt toegekend. En van de gehonoreerde bedrijven is al ruim een derde failliet gegaan. Binnen één jaar. Deze startups hebben geen gebrek aan ambitie, maar aan ondernemerschap.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.