Medewerkers moeten zich beter en sneller aanpassen aan technologische ontwikkelingen. Bedrijven moeten leren verder vooruit te kijken om in hun personeelsbehoefte te voorzien. Dat voorkomt tekorten aan expertise.

Dat stelt Ruud Rooijakkers, key account manager bij USG Engineering. Op basis van zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk ziet hij dat bedrijven zich nog veel te vaak laten verrassen door plotselinge tekorten aan mensen met specifieke expertise. Tegelijk signaleert hij dat medewerkers moeite hebben om de technologische ontwikkelingen bij te benen in de uitoefening van hun functie.

“Technologie ontwikkelt zich exponentieel. Functies evolueren als gevolg daarvan. Je ziet dat dat niet snel genoeg gaat. Sectoren als techniek en automatisering zijn de voorlopers van de realiteit dat verdienmodellen in hoog tempo veranderen. Daar zie je de tekorten aan expertise als eerste ontstaan. De time to market gaat sneller. Waar Philips tot voor kort nog anderhalf jaar nodig had om een nieuw scheerapparaat op de markt te brengen, is dat nu teruggebracht tot zes tot negen maanden. Dat vergt functie-evolutie”, aldus Rooijakkers.

In beweging komen

Evolutie van functies betekent dat deskundigheid op verschillende vakgebieden samen moet komen in geïntegreerde functies. “Neem bijvoorbeeld the internet of things. Producten worden steeds slimmer gemaakt met sensoren zodat die bijvoorbeeld via een app worden aangestuurd. Daarmee wordt kennis op het gebied van ICT steeds belangrijker, in combinatie met technische basisvaardigheden zoals werktuigbouwkunde of elektrotechniek. Medewerkers moeten daartoe in beweging komen, traditionele beroepen volstaan niet meer.”

Onbekend maakt onbemind

Rooijakkers ziet daarin een prominente rol voor overheid en onderwijs. “Kinderen moeten nu al toekomstbestendig worden gemaakt. Dat is moeilijk, want onbekend maakt onbemind. Je zult naast leraren van de pabo met name zij-instromers vanuit het bedrijfsleven nodig hebben om aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Daarnaast zie je de eigen bedrijfsscholen weer terugkomen bij bedrijven als Philips en de NS. Dat is een teken aan de wand. Een technisch hoogwaardige koploper als ASML heeft continu behoefte aan nieuwe kennis. De technisch hogescholen en universiteiten kunnen daar niet altijd in voorzien, zodat er kennis vanuit het buitenland moet komen.”

Kortstondige expertisebehoefte

Robotisering en automatisering bedreigen met name het middenkader, zoals nu goed zichtbaar is in de financiële wereld. “De behoefte aan maatwerk on demand neemt alleen maar toe. Kortstondige expertisebehoefte neemt een vlucht. Dat geeft een nieuwe dynamiek in flexibiliteit. Toch is het bedrijfsleven daar nog reactief in. Veel bedrijven weten gewoon niet hoe ze dat aan moeten pakken. Ze worden ineens geconfronteerd met een probleem en komen dan pas in beweging.”

Strategische personeelsplanning

In plaats daarvan moeten ze volgens Rooijakkers meer doen aan strategische personeelsplanning en inzicht hebben in benodigde expertise op termijn. ”Neem bijvoorbeeld de netbeheerders. Die moeten nu al anticiperen op het slimmer maken van de bestaande infrastructuur als gevolg van het terugleveren van stroom door duurzame opwekking. Een ander voorbeeld is het energieneutraal maken van gebouwen. Voorheen werden deze gebouwen voorzien van dubbel glas of isolatie, tegenwoordig krijgen bedrijven geautomatiseerde klimaatinstallaties. Als installatiebedrijf moet je jezelf afvragen of de aanwezige kennis bij de huidige medewerkers voldoende is om deze ontwikkeling bij te houden.”

Capaciteitsproblemen voorkomen

De rol van arbeidsbemiddeling verschuift eveneens, volgens Rooijakkers. “Via social media kunnen organisaties steeds beter zelf technisch gekwalificeerd personeel bereiken. Wij moeten als intermediair toegevoegde waarde bieden door beter in te zoomen in het werkelijk benodigde profiel. Als een klant bijvoorbeeld een engineer zoekt, inventariseren we eerst de vraag achter de vraag. Vervolgens houden we de klant een spiegel voor door te vertellen dat het schaap met vijf poten niet bestaat. Vaak bieden we een alternatief, bijvoorbeeld door het inzetten van een medewerker met voldoende technische kennis in combinatie met aanvullende opleidingen en begeleiding ‘on the job’. Daarnaast adviseren we op het gebied van het optimaliseren van bestaande werkprocessen bij onze opdrachtgever. Die combinatie leidt tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod en voorkomt achterstand in expertise op termijn.”

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.