Bedrijven vertonen steeds vaker zandlopermodel

Sinds de kredietcrisis in 2007 uitbrak, zijn medewerkers van Nederlandse banken en verzekeraars massaal op straat gezet. Nu al zijn 40.000 banen verdwenen in de financiële sector. Dat is een krimp van 25 procent. En tot 2020 verdwijnen er nog een 15.000 banen. Is het crisis bij banken en verzekeraars? Allerminst.

Groei

De financiële sector groeit sneller dan de rest van de economie en vergroot haar aandeel in onze economie. Sinds 2006 is het aandeel van de financiële instellingen gestegen van 6 procent naar 8 procent van het bbp. De sector is dus efficiënter gaan werken. De bedrijven sneden fors in de kosten, het personeelsbestand en het aantal ingehuurde zzp’ers. Tegelijkertijd investeerden ze in de automatisering van werkzaamheden.

Middensegment de dupe

Het is vooral het middensegment dat verdwijnt. Medewerkers op mbo-niveau maken plaats voor apps en digitale systemen. Hierdoor vertonen financiële bedrijven steeds meer een zandlopermodel: veel laagopgeleid werk, afslankend aantal mbo-banen en veel hoogopgeleide werknemers.

Automatisering maakt mensen overbodig

Het zijn computers, apps en digitale systemen die de banen van mensen bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen overbodig maken. Die automatiseringsslag houdt aan, voorspelt het UWV in het rapport Sectorbeschrijving Financiële dienstverlening (juli 2014). Het is een structurele ontwikkeling die nog eens 15 procent van de werkgelegenheid in de financiële branche bedreigt.

Hogere eisen aan medewerkers

Het werk dat nog wel door mensen gedaan moet worden bij de financials wordt ingewikkelder en vereist meer opleiding. Vanwege de strengere regels, het klantgerichte werken en het beperken van risico’s wordt er meer vereist van medewerkers.

Mbo-banen onder druk

Er verschijnen alarmerende publicaties over de bedreigde middenklasse. In Nederland gaat dat proces sluipender dan in andere landen, zo concludeert het Centraal Planbureau (CPB). Maar het gebeurt wel. Tussen 1998 en 2010 daalde in Nederland de werkgelegenheid ‘in het midden’ met 5 procent, terwijl in die periode het aandeel banen voor laag- en hoogbetaalden steeg. In andere Europese landen kromp het aantal mbo-banen met 10 procent.
Volgens CBP-onderdirecteur Bas ter Weel gaat de krimp in het middensegment om banen op het niveau van mbo 1 tot mbo 4. Dan gaat het in Nederland om vier miljoen mensen. De taken die vervallen zitten vooral in mbo 2 en 3, met name in de dienstverlening. In economische, juridische en administratieve richtingen. Het wegvallen van de banen komt door de technologie, maar ook door het verdwijnen van taken naar het buitenland.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.