Over Strategie en arbeid

In de dynamiek van vandaag kunnen organisaties niet zonder goed personeelsbeleid. Niet zonder strategie. Alles is in beweging, en steeds sneller wisselen trends en ontwikkelingen elkaar af. Daardoor moeten ondernemingen en organisaties ook steeds flexibeler zijn. Ze moeten direct kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Maar ze moeten ook snel kunnen reageren bij economische tegenslagen of marktveranderingen. Voor die slagvaardigheid moet de bezetting optimaal zijn. Met de juiste verhouding tussen vast en flex, en met een goede kijk op de arbeidsmarkt.

Nu robotisering en digitalisering leidend worden, zijn andere vaardigheden nodig voor succes. Zoals probleemoplossend vermogen. Daarnaast is het aangaan van steeds nieuwe verbindingen vereist voor creatieve innovatie.

Delen:

Het gemiddelde ziekteverzuim onder ambtenaren is structureel hoger dan onder andere beroepsgroepen. Bij gemeenteambtenaren ligt het ziekteverzuim bijna 1,5% boven het Nederlands gemiddelde.

Delen:

De sleutel tot het verminderen van stress en voorkomen van burn-out ligt bij de medewerker zelf. Een juiste begeleiding en een veilige omgeving zijn hierbij wel erg belangrijk. Dat stelt Dagmar Pronk, HR management consultant van USG HR Professionals.

Delen:

Het notariaat krabbelt op. Nu de economie doordendert en de huizenmarkt zwaar overspannen raakt is de jacht op ervaren notarissen en kandidaat-notarissen (kano’s) geopend.

Delen:

Automatisering is zo essentieel in bedrijfsvoering dat veel bedrijven langzaam maar zeker in softwarebedrijven veranderen. Zeker nu software steeds meer white collar banen vervangt. Die trend werd overduidelijk zichtbaar tijdens het seminar Mijn collega de robot op 16 februari in Utrecht.

Delen:

De stormachtige ontwikkelingen rond robotisering en kunstmatige intelligentie voeden de discussie over een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen. Zo’n inkomen is slechts symptoombestrijding.

Delen:

Innoveren loont. Innovatieve bedrijven maken meer omzet en winst. Hun rentabiliteit ligt een stuk boven die van niet-innovatieve organisaties. R&D is goed voor 25% van het innovatiesucces. Het echte succes komt door slim managen en organiseren.

Delen:

Stressklachten vormen sinds jaar en dag de belangrijkste verzuimoorzaak in Nederland. Opmerkelijk is dat dit psychische verzuim naar steeds jongere leeftijdscategorieën verschuift. Dat stelt ArboNed na analyse van ruim een miljoen werknemers.

Delen:

Het leek een hype, maar het is een nieuwe realiteit. De econoom als nieuwe rockster. Economische vergezichten zijn een vertrouwd onderdeel van de entertainmentindustrie. Met tournees en festivals van profeten die minimaal een tonnetje per optreden toucheren.

Delen:

“Groot tekort aan accountants.” “Accountants schaarser en duurder.” De afgelopen weken volgen dit soort berichten elkaar in hoog tempo op. Is er echt een tekort? Waar komt dat door? En hoe los je het tekort op?

Delen:

Nederlanders lijken bereid privacy in te leveren in het kader van veiligheid en terrorismebestrijding. Zo niet als het om de werkplek gaat. Werknemers voelen zich niet zelden bespied door de baas en zien strengere privacyregels op het werk wel zitten.

Delen:

Het eerste autonome bedrijf zonder personeel, bestuurders en gebouwen heeft de virtuele deuren alweer moeten sluiten. Dit nadat een hacker voor ruim vijftig miljoen euro aan cryptovaluta van The Dao buitmaakte.

Delen:

Voor werknemers kan de economie voelen als een emotionele achtbaan. Ontslagen en bezuinigingen zijn vrijwel dagelijks aan de orde. Dat kan toenemende angst, onzekerheid en stress veroorzaken.

Delen:

Het succes van innovatie ontstaat door een afgewogen balans tussen aandacht voor technologische ontwikkelingen en voor de menselijke component. Goed leiderschap geeft vervolgens de doorslag.

Delen:

Niet vrouwen of etnische groepen, maar 50-plussers zijn de meest gediscrimineerde groep op de arbeidsmarkt. De hardnekkige ouderenwerkloosheid kan weleens maatschappij-ontwrichtender worden dan de vluchtelingenstroom.

Delen:

Een bedrijf zonder medewerkers en bestuurders, waar een computer de besluiten neemt. Het bestaat: The Dao. Een nieuw en interessant experiment, vindt hoogleraar organisatiekunde Mathieu Weggeman. Maar een bedrijf? Nee. 

Delen:

Nederland heeft behoefte aan vrijplaatsen waar uitvinders kunnen experimenteren, ongehinderd door wet- en regelgeving. Innoverende bedrijven zijn gediend met zulke freezones. "Dat stellen Megacity marketeer Peter Savelberg en uitvinder Daan Roosegaarde.  

Delen:

Nederland moet veel ambitieuzer worden in de concurrentie met de snel opkomende megacities. Een nieuw iconisch beeld van Nederland, dat de koeien en windmolens vervangt, is hard nodig. Een nieuwe wereldstad met 30 miljoen inwoners.

Delen:

Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Het is het adagium van hoogleraar Organisatiekunde Mathieu Weggeman. Hij spreekt hierover met Sonja Schasfoort, vicepresident van USG Professionals. Een dialoog over managen en loslaten.

Delen:

De juiste mensen, op het juiste moment op de juiste plaats. Is strategische personeelsplanning een hype of niet? Tijd om in de materie te duiken. Working Progress sprak erover met vijf prominente experts op het gebied van HR.

Delen:

Medewerkers moeten zich beter en sneller aanpassen aan technologische ontwikkelingen. Bedrijven moeten leren verder vooruit te kijken om in hun personeelsbehoefte te voorzien. Dat voorkomt tekorten aan expertise.

Delen:

Het schreeuwend tekort aan gekwalificeerde technici en engineers duurt onverminderd voort. Veel Nederlandse bedrijven staan te springen om technisch personeel en ICT’ers. Er staan duizenden vacatures open. Dat dwingt tot creativiteit. 

Delen:

De uberisering van de economie en de arbeidsmarkt heeft voor- en nadelen. De flexibiliteit die de deeleconomie vraagt is niet voor iedereen ideaal. Professionals die snel uitgekeken zijn op een baan kunnen er hun ei mee kwijt in verschillende uitdagingen.

Delen:

Een arbeidscontract tussen werknemer en werkgever bevat vaak enkele bedingen. Zoals een geheimhoudingsplicht of een proeftijd. Soms is ook een standaard concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Delen:

De functie van marketing verandert in de komende vijf jaar enorm. Het belang ervan neemt alleen maar toe. De digitale marketingtransformatie vergt een totaal ander soort vakmanschap en een ander conceptueel denkniveau van marketingmedewerkers.

Delen:

Bedrijven met een online verkoopmarkt hebben duizenden vacatures. Er is een schreeuwend tekort aan gekwalificeerde e-commercemedewerkers. De bedrijven zoeken hun oplossing in eigen opleidingen in samenwerking met hogescholen. 

Delen:

De afgelopen jaren zijn de perspectieven voor juristen op de arbeidsmarkt sterk verslechterd. Dit jaar zien we echter weer een forse opleving van het aantal juridische vacatures. 

Delen:

De protestgeneratie die de maatschappelijke sleutelposities bekleedt, verschilt in alles van de jongeren die nu toetreden tot de arbeidsmarkt. De nieuwe generatie heeft recht op een nieuw sociaal stelsel. Hoogleraar Organisatiekunde Mathieu Weggeman en Sonja Schasfoort, vicepresident van USG Professionals, bespreken de nieuwe sociale realiteit.

Delen:

‘Imagine an entire country working together to achieve a single goal: to create the space where entrepreneurs stand up, start up, and scale up. Welcome to the Netherlands!’ Deze hoogdravende invitatie siert de website van StartupDelta, het ‘startup ecosysteem’ waarvan oud-EU-Commissaris Neelie Kroes ‘special envoy’ is.

Delen:

Iedere zichzelf respecterende stad heeft een Kennispark of een actief vestigingsbeleid voor startups. Tech in combinatie met ondernemerschap in de hoop dat er een disruptieve innovatie uitrolt. Dat gebeurt zelden. De meeste startups gaan onderuit.

Delen:

Werken zonder managers is niet voor 100% mogelijk. Maar bij ICT-specialist Incentro hebben ze er bijna geen meer in dienst. De managers die er nog zijn, werken ondersteunend aan de specialisten. En niet andersom.

Delen:

De afgelopen jaren verdwenen er tienduizenden banen bij de banken en verzekeraars. Wat blijft er over van de werkgelegenheid in de financiële sector? En hoe kunnen zij zich wapenen tegen de ongewisse toekomst?

Delen:

Een beter evenwicht in de rechten en plichten van vaste en flexibele medewerkers is hard nodig. Maar deze nieuwe wet zal de positie van flexmedewerkers niet verbeteren, betoogde Leonie Belonje van USG People op BNR Nieuwsradio.

Delen:

Meer of minder solidariteit? Vrije keuze of niet? Om te komen tot een toekomstbestendig pensioenstelsel organiseerde staatssecretaris Klijnsma De Nationale Pensioendialoog. Uitkomst: weinig nieuwe inzichten, veel wensen voor aanpassingen.

Delen:

Sonja Schasfoort daagt in FD FNV-voorman Ton Heerts uit. Volgens haar gaat het niet om 'echte banen' maar om fundamentele wijziging van ons sociaal stelsel.

Delen:

Er woedt een heftige discussie over het TTIP, het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringverdrag tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) dat in de maak is. Is het verdrag een gevaar voor de Europese arbeidsmarkt? Of juist een zegen?

Delen:

Drinkwaterbedrijf Brabant Water wil het aanpassings- en verandervermogen van de organisatie vergroten. Deze uitdagingen heeft Brabant Water gecombineerd door middel van jobcarving: het creëren van dubbelfuncties.

Delen:

Robots gaan weliswaar deeltaken op de werkvloer overnemen, maar niet complete functies. De meeste werkzaamheden blijven immers vragen om een menselijke kant. Angst voor robotisering is dan ook niet nodig. Sterker: het is een grote valkuil.

Delen:

Steeds meer bedrijven en organisaties doen het zonder managers. En met succes. Is de manager dus overbodig? Of zelfs een hinderfactor, die van een organisatie een niet meer bij te sturen olietanker maakt als het misgaat?

Delen:

De eenzijdig opgelegde loonsverlaging bij V&D zorgde voor veel opschudding. De stap van het noodlijdende warenhuis is dan ook tamelijk uniek in Nederland. Schept het een precedent? En welk probleem lost demotie eigenlijk op?

Delen:

In steeds meer sectoren twijfelen werkgevers over het voortzetten van de cao. Veel ondernemers overwegen de samenwerking met de vakbonden te beëindigen. De werkgevers vinden de cao’s te dik, te duur en te inflexibel.

Delen:

Startups schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Wekelijks lezen we wel weer een verhaal over een succesvol Nederlandse startup die de wereld verovert. Wat zijn die startups? En zijn ze eigenlijk wel zo succesvol?

Delen:

Doorwerken tot de pensioenleeftijd wordt de norm. De meeste werkgevers vinden dat zelfs wenselijk. Dat is een forse verschuiving met 15 jaar geleden: toen vonden de meeste werkgevers het onwenselijk. Dat blijkt uit onderzoek van, maar stroken de uitspraken van de werkgevers wel met hun gedrag?

Delen:

De overheid wil dat werkgevers meer mensen met een beperking aannemen. Het doel is die mensen uit hun beschermde omgeving te halen en volwaardig te laten meedraaien in de maatschappij. Dus ook in het werkproces.

Delen:

De financiële sector werkt nog te veel volgens oude principes en klassieke modellen. Alleen door nieuwe varianten te omarmen kan de sector de gewenste efficiency en de vereiste veerkracht en wendbaarheid realiseren.

Delen:

Nederland telt steeds meer banenstapelaars of multi-jobbers. Is het een gewenst fenomeen? Wel volgens de werkgevers, niet volgens de vakbonden.

Delen:

Sinds de kredietcrisis in 2007 uitbrak, zijn medewerkers van Nederlandse banken en verzekeraars massaal op straat gezet. Nu al zijn 40.000 banen verdwenen in de financiële sector. Dat is een krimp van 25 procent. En tot 2020 verdwijnen er nog een 15.000 banen. Is het crisis bij banken en verzekeraars? Allerminst.

Delen:

Voor het outsourcen van werk zijn verschillende redenen. Maar één reden stond en staat bovenaan: de lage lonen in andere landen. Daardoor kunnen bedrijven goedkoper produceren en beter concurreren. Dat zet de lonen hier onder druk.

Delen:

De deeleconomie was het antwoord op consumeren en bezit. Er ontstonden platforms voor gereedschap dat ligt te roesten, op auto’s die alleen ruimte bezetten en op kamers die leeg staan. De deeleconomie suggereert een grote mate van altruïsme. Klopt dat wel?

Delen:

Groot nieuws: Google bouwt in de Eemshaven een nieuw datacenter. En Microsoft vestigt zich met een datacenter in het Noord-Hollandse Middenmeer. Wat maakt ons land geschikt voor deze investeringen?

Delen:

De overheid en uitbestedingen vormen niet altijd een gelukkig huwelijk. Hoe uitbestedingen structureel mis kunnen gaan, blijkt uit de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie ICT die zich richtte op automatiseringsprojecten van de overheid.

Delen:

Schoonmaken doe je niet zelf. Dat laat je doen. Het is een activiteit die je uitbesteedt. Waar je eigenlijk ook niet verder naar omkijkt. Als low interest-dienst is schoonmaken een commodity die veelal geselecteerd wordt op prijs.

Delen:

Veel organisaties en bedrijven besteden hun IT uit aan een serviceprovider. Zo’n relatie begint vaak hoopvol, maar kan eindigen in een knellende wurggreep.

Delen:

Veel Nederlanders die in hun jongere jaren emigreerden naar een droomland keren op latere leeftijd terug. Uiteindelijk was de droom te mooi om waar te zijn. Deze tendens is ook steeds vaker zichtbaar bij Nederlandse bedrijven die hun werk naar lagelonenlanden hebben verplaatst.

Delen:

De robot rukt op in de samenleving en op de werkvloer. Steeds vaker worden mensen vervangen door robots en machines. Dat bedrijven liever robots inzetten dan werknemers is verklaarbaar: robots zijn goedkoop, nooit ziek en 24 uur per dag productief.

Delen:

De tijd dat iedere organisatie een eigen klantcontactcenter had ligt achter ons. Steeds vaker laten bedrijven hun customer care over aan gespecialiseerde bedrijven. Het vergt in alle opzichten flexibiliteit en inventiviteit om de tevredenheid van de klant, en die van de klant van de klant, te verhogen.

Delen:

Van april tot november zijn de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit druk in de weer met inspecties in het veld. Er is dan binnen de Divisie Landbouw & Natuur meer werk dan er vaste inspecteurs zijn. Om dat tekort op te vangen heeft de NVWA samen met Start People een flexpool opgezet.

Delen:

Ook in deze bescheiden aantrekkende economie is het aantrekkelijk voor werkgevers om meer flexibiliteit in te bouwen. Zo kunnen ze makkelijk meebewegen met de marktomstandigheden. Op zich is flexibilisering van arbeid een probaat middel voor piek en ziek, als verlengde proeftijd of voor de inhuur van specifieke vakkennis.

Delen:

Het aantal mensen dat werkt via een flexibel contract zal komende jaren verder toenemen. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Naast de traditionele piek/ziek-opvang worden flexkrachten nu vaker voor specifieke kennis ingehuurd. Dat biedt kansen voor uitzendorganisaties.

Delen:

Microsoft, Google, Cisco, Apple en ASML doen het al. Ook steeds meer Nederlandse bedrijven belonen hun medewerkers met aandelen. Deze medewerkers hebben een groot deel van de bedrijven waar zij werken in bezit. Hierdoor hebben zowel de topbestuurders en medewerkers baat bij waardecreatie voor het bedrijf.

Delen:

Even wat stilte tijdens de vergaderingen of wat ruimte voor brainstormen, vergroot de creativiteit tijdens zulke groepsdiscussies. Dit blijkt uit onderzoek van universitair docent Daan Stam van Rotterdam School of management, Erasmus University (RSM). Een korte onderbreking geeft de deelnemers van een groepsdiscussie de kans om zelf gedachten over de onderwerpen te vormen en te verwerken.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.