Twee jaar terug constateerde het Financieele Dagblad dat steeds meer bedrijven hun productie terughalen naar Nederland. Dit zogenaamde reshoring zou toenemen door de oplopende personeelskosten in lagelonenlanden en de stijgende transportkosten. Is het wensdenken of komt de productie echt terug?

Reshoring is vooral big in Amerika, zo claimen enthousiaste journalisten. Volgens The Boston Consulting Group zijn ruim 200 bedrijven geremigreerd. Ze worden aangemoedigd door de roep om ‘creating jobs’ en ze kiezen voor terugkeer vanwege de stijgende loonkosten in Azië en de lagere energiekosten thuis.

Onvoldoende onderzoek

Er valt nog wel wat af te dingen op de reshoring-trend. De cijfers zijn namelijk niet hard te maken. Ook is er nauwelijks iets bekend over de overwegingen bij de keuze van een productielocatie. Bovendien zijn studies naar reshoring vaak zeer beperkt. Ze onderzoeken eenzijdig terugkerende productie, maar kijken niet naar de bedrijven die in dezelfde periode hun productie naar het buitenland hebben verplaatst of naar het aantal buitenlandse ondernemingen die zich juist in het land hebben gevestigd. Voor een goed beeld op reshoring is een breder perspectief nodig van de besluitvorming rondom de locatie van vestigingen.

Weinig extra werk

Over Nederland zijn nauwelijks steekhoudende cijfers bekend. Er zijn wat vage indicaties, maar er is geen gedegen onderzoek waarop uitspraken gebaseerd kunnen worden, laat staan beleid. Wel is de politiek wakker geschud. De terugkeer van de maakindustrie biedt immers geweldige kansen voor de werkgelegenheid, zo is de gedachte. Maar ook dat kan wel eens tegenvallen. Als er al productie terugkomt, wordt die vooral uitgevoerd door robots, niet door mensen. Het biedt vooral (iets) meer werkgelegenheid voor hoogopgeleide engineers en voor toeleveranciers. We hoeven niet te verwachten dat de industrie weer grootschalig werk biedt aan laagopgeleiden.

Geen trend

De verhalen over reshoring als trend moeten met een korreltje zout worden genomen. Bedrijven kiezen voor een productielocatie waar de afzetmarkt is, waar de klanten zitten. En die klanten zitten niet in ons land. Ook het Economisch Bureau van de ING ziet geen massale reshoring naar Nederland. Volgens hun onderzoek overweegt 1 op de 10 Nederlandse bedrijven met een productievestiging in Azië om de productie binnen vijf jaar terug te halen naar Europa, maar niet noodzakelijkerwijs naar Nederland.

Reshoring blijft voorlopig dus beperkt tot een enkel bedrijf. Het is geen trend.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.