Het kabinet gelooft misschien niet per se in reshoring als banenmotor, maar minister Asscher ziet wel kansen in reshoring voor de Participatiewet. Volgens hem heeft de loonkostensubsidie een positief effect op de terugkeer van productievestigingen. Het is de vraag.

De omvang van reshoring is onbekend. Betrouwbare cijfers en statistieken zijn er niet. De media noemen telkens dezelfde voorbeelden en die voorbeelden nemen niet toe. Toch ziet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kansen voor de arbeidsmarkt. En dan vooral voor kwetsbare groepen. Bedrijven als Ferrofix en Capi Europe werken met Wsw’ers na het terughalen van werkzaamheden uit het buitenland. Dit wordt met de loonkostensubsidie in de Participatiewet alleen maar aantrekkelijker voor bedrijven.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie moet werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. De subsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking en het wettelijk minimumloon. Bedrijven die overwegen om productie naar het buitenland te verplaatsen vanwege de lage loonkosten, kunnen hiervan afzien om zo te kunnen voldoen aan de baanafspraak.

Locatiefactoren

Voor bedrijven is het lastig een juiste afweging te maken bij het al dan niet verplaatsen van de productievestiging. Verschillende factoren spelen een rol, waaronder de loonkosten, subsidies, toevoer van grondstoffen en faciliteiten ter plekke. Om ondernemingen te helpen bij deze afweging ontwikkelt de gemeente Tilburg samen met de Universiteit van Tilburg een 'total cost of ownership'-model voor de regio. Hiermee kunnen bedrijven de kosten van een vestigingsplaats berekenen. Ook de Kamer van Koophandel heeft een model, een Reshoring Potentieel Scan, ontwikkeld waarmee bedrijven snel inzicht krijgen in de factoren die voor de keuze tussen reshoring of offshoring van belang zijn.

Subsidie

Het kabinet stelt via de Regeling Cofinanciering Sectorplannen geld beschikbaar voor bedrijven, sectoren of regio’s om werklozen aan het werk te krijgen, mensen van werk tot werk te begeleiden of werkenden om te scholen. Ook deze maatregel drukt de loonkosten en verhoogt dus de kans dat bedrijven hier blijven of hun bedrijfsactiviteiten terughalen. Succesvolle voorbeelden zijn echter schaars. En een gedegen studie naar de doorslaggevende factoren voor vestigingslocaties is meer dan ooit gewenst.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.