Strategische personeelsplanning kan zorgen voor een optimale bezetting van het personeel binnen een organisatie. Dan is met alle facetten van de arbeidsmarkt en overige factoren rekening gehouden en op basis daarvan beleid gemaakt. Organisaties dwingen zichzelf zo om met een heldere strategie ook in de toekomst slagvaardig te blijven.

Delen:

Een nieuwe industriële revolutie is in volle gang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit de halve beroepsbevolking haar baan kost. Uit onderzoek blijkt dat het de jongste generaties zijn, die hier het meeste angst voor hebben.

Delen:

Millennials op de werkvloer. Er wordt veel over gezegd en nog meer over geschreven. Wat vinden ze, wat gaan ze anders doen, waar willen ze werken en vinden ze geld echt niet belangrijk? Het lijkt bij uitstek een groep waar veel over geoordeeld wordt. Waarbij ze vatbaarder lijken voor vooroordelen dan andere generaties. Maar hoe zit het nu echt?

Delen:

Recruiters hechten steeds meer belang aan referral recruitment. Ze zetten LinkedIn daarentegen steeds minder in als wervingsinstrument. Het belang en de effectiviteit ervan daalt al enkele jaren op rij in de ogen van recruiters.

Delen:

Ieder mens is en anders en hoewel dat soms voor problemen zorgt, betekent het vaak dat de ene persoon de andere juist kan aanvullen. Dat besef bestaat al een tijdje, en met dat besef ook de managementboeken, cursussen en andere hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de drijfveren van het individu.

Delen:

Werkgevers vinden werknemers al oud als ze de veertig passeren. Lastig, want er komen steeds meer veertigplussers op de werkvloer, dankzij vergrijzing en latere pensionering. Reversed mentoring kan een oplossing bieden.

Delen:

Het is onzin dat je van negen tot vijf uur acht uur lang heel geconcentreerd kunt werken. Daarom moeten we die werkdagindeling loslaten. Werken in blokken van anderhalf uur met ontspanning tussendoor werkt veel beter.

Delen:

De resultaten van een experiment met een zesurige werkdag in een Zweeds verpleeghuis roepen wisselende reacties op. Het is echter een misverstand om te denken dat er één optimale werkdag is voor iedereen.

Delen:

De hightech sector beschikt over de beste multitaskers. Medewerkers in de energie- en financiële sector scoren het slechts op multi-inzetbaarheid. Dat blijkt uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2016.

Delen:

Een basiszekerheid voor alle werkenden. Dus ook voor ondernemers en zzp’ers en niet langer uitsluitend voor mensen met een vaste arbeidsovereenkomst.

Delen:

De werkgelegenheid is afgelopen jaar spectaculair gestegen. Nieuwe vaste arbeidscontracten zijn echter ver in de minderheid ten opzichte van een sterk toenemend aantal flexibele verbintenissen. Oorzaak: vaste contracten zijn extreem vast.

Delen:

Jonge bedrijven kennen meer tevreden, enthousiaste en gelukkige medewerkers dan oudere bedrijven. In grote bedrijven ontbreekt het aan dienend leiderschap. Deze conclusies trekt de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2016.

Delen:

Onderwijs is absoluut achterhaald en dus moeten we stoppen met praten daarover. In plaats daarvan moeten we ons richten op leren leren. Want ontwikkelingen gaan zo hard dat oude dingen aanleren geen zin meer heeft.

Delen:

Traditionele managers wissen zich nog het zweet van het voorhoofd nu de Y-generatie een plek in het bedrijf heeft gekregen. Inmiddels maakt de generatie Z zich alweer op om de arbeidsmarkt te bestormen. Geboren netwerkers, wars van hiërarchie.

Delen:

De arbeidsrelatie tussen jong talent en de werkgever gaat steeds meer lijken op een huwelijk. Continu aandacht geven zorgt ervoor dat de relatie in stand blijft.

Delen:

Hoe minder regels, hoe beter de prestaties van de medewerkers en het bedrijf. Het HR-beleid van Netflix dat op deze filosofie is gestoeld lijkt te bewijzen dat dit in de praktijk goed werkt.

Delen:

Een arbeidscontract met een looptijd van zeven jaar biedt werknemers meer zekerheid voor werk en leren dan flexibele of vaste contracten. Dat betoogt ondernemer en columnist Frank Kalshoven.

Delen:

Het gemiddelde ziekteverzuim onder ambtenaren is structureel hoger dan onder andere beroepsgroepen. Bij gemeenteambtenaren ligt het ziekteverzuim bijna 1,5% boven het Nederlands gemiddelde.

Delen:

Innoveren loont. Innovatieve bedrijven maken meer omzet en winst. Hun rentabiliteit ligt een stuk boven die van niet-innovatieve organisaties. R&D is goed voor 25% van het innovatiesucces. Het echte succes komt door slim managen en organiseren.

Delen:

Stressklachten vormen sinds jaar en dag de belangrijkste verzuimoorzaak in Nederland. Opmerkelijk is dat dit psychische verzuim naar steeds jongere leeftijdscategorieën verschuift. Dat stelt ArboNed na analyse van ruim een miljoen werknemers.

Delen:

De huidige arbeidsmarkt is in tien jaar tijd totaal veranderd. Ook nu de werkgelegenheid toeneemt, zien we dat flex de norm is en dat anderhalf miljoen mensen zonder werk blijven. Zo’n veranderde arbeidsmarkt vraagt om een andere manier van belonen. En dus komt het basisinkomen terug van (nooit) weggeweest…

Delen:

De mate van innovatie door het bedrijfsleven in Nederland is in 2016 op een recordhoogte beland. Verantwoordelijk hiervoor zijn de zogenoemde radicale innovaties die met 2,9% zijn toegenomen, zo meldt de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2016.

Delen:

Nederlanders lijken bereid privacy in te leveren in het kader van veiligheid en terrorismebestrijding. Zo niet als het om de werkplek gaat. Werknemers voelen zich niet zelden bespied door de baas en zien strengere privacyregels op het werk wel zitten.

Delen:

Voor werknemers kan de economie voelen als een emotionele achtbaan. Ontslagen en bezuinigingen zijn vrijwel dagelijks aan de orde. Dat kan toenemende angst, onzekerheid en stress veroorzaken.

Delen:

Het schreeuwend tekort aan gekwalificeerde technici en engineers duurt onverminderd voort. Veel Nederlandse bedrijven staan te springen om technisch personeel en ICT’ers. Er staan duizenden vacatures open. Dat dwingt tot creativiteit. 

Delen:

De uberisering van de economie en de arbeidsmarkt heeft voor- en nadelen. De flexibiliteit die de deeleconomie vraagt is niet voor iedereen ideaal. Professionals die snel uitgekeken zijn op een baan kunnen er hun ei mee kwijt in verschillende uitdagingen.

Delen:

Een arbeidscontract tussen werknemer en werkgever bevat vaak enkele bedingen. Zoals een geheimhoudingsplicht of een proeftijd. Soms is ook een standaard concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Delen:

Bedrijven met een online verkoopmarkt hebben duizenden vacatures. Er is een schreeuwend tekort aan gekwalificeerde e-commercemedewerkers. De bedrijven zoeken hun oplossing in eigen opleidingen in samenwerking met hogescholen. 

Delen:

De afgelopen jaren zijn de perspectieven voor juristen op de arbeidsmarkt sterk verslechterd. Dit jaar zien we echter weer een forse opleving van het aantal juridische vacatures. 

Delen:

Een beter evenwicht in de rechten en plichten van vaste en flexibele medewerkers is hard nodig. Maar deze nieuwe wet zal de positie van flexmedewerkers niet verbeteren, betoogde Leonie Belonje van USG People op BNR Nieuwsradio.

Delen:

Robots gaan weliswaar deeltaken op de werkvloer overnemen, maar niet complete functies. De meeste werkzaamheden blijven immers vragen om een menselijke kant. Angst voor robotisering is dan ook niet nodig. Sterker: het is een grote valkuil.

Delen:

Doorwerken tot de pensioenleeftijd wordt de norm. De meeste werkgevers vinden dat zelfs wenselijk. Dat is een forse verschuiving met 15 jaar geleden: toen vonden de meeste werkgevers het onwenselijk. Dat blijkt uit onderzoek van, maar stroken de uitspraken van de werkgevers wel met hun gedrag?

Delen:

De financiële sector werkt nog te veel volgens oude principes en klassieke modellen. Alleen door nieuwe varianten te omarmen kan de sector de gewenste efficiency en de vereiste veerkracht en wendbaarheid realiseren.

Delen:

Nederland telt steeds meer banenstapelaars of multi-jobbers. Is het een gewenst fenomeen? Wel volgens de werkgevers, niet volgens de vakbonden.

Delen:

Groot nieuws: Google bouwt in de Eemshaven een nieuw datacenter. En Microsoft vestigt zich met een datacenter in het Noord-Hollandse Middenmeer. Wat maakt ons land geschikt voor deze investeringen?

Delen:

De overheid en uitbestedingen vormen niet altijd een gelukkig huwelijk. Hoe uitbestedingen structureel mis kunnen gaan, blijkt uit de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie ICT die zich richtte op automatiseringsprojecten van de overheid.

Delen:

De robot rukt op in de samenleving en op de werkvloer. Steeds vaker worden mensen vervangen door robots en machines. Dat bedrijven liever robots inzetten dan werknemers is verklaarbaar: robots zijn goedkoop, nooit ziek en 24 uur per dag productief.

Delen:

De tijd dat iedere organisatie een eigen klantcontactcenter had ligt achter ons. Steeds vaker laten bedrijven hun customer care over aan gespecialiseerde bedrijven. Het vergt in alle opzichten flexibiliteit en inventiviteit om de tevredenheid van de klant, en die van de klant van de klant, te verhogen.

Delen:

Van april tot november zijn de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit druk in de weer met inspecties in het veld. Er is dan binnen de Divisie Landbouw & Natuur meer werk dan er vaste inspecteurs zijn. Om dat tekort op te vangen heeft de NVWA samen met Start People een flexpool opgezet.

Delen:

Het aantal mensen dat werkt via een flexibel contract zal komende jaren verder toenemen. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Naast de traditionele piek/ziek-opvang worden flexkrachten nu vaker voor specifieke kennis ingehuurd. Dat biedt kansen voor uitzendorganisaties.

Delen:

Microsoft, Google, Cisco, Apple en ASML doen het al. Ook steeds meer Nederlandse bedrijven belonen hun medewerkers met aandelen. Deze medewerkers hebben een groot deel van de bedrijven waar zij werken in bezit. Hierdoor hebben zowel de topbestuurders en medewerkers baat bij waardecreatie voor het bedrijf.

Delen:

Even wat stilte tijdens de vergaderingen of wat ruimte voor brainstormen, vergroot de creativiteit tijdens zulke groepsdiscussies. Dit blijkt uit onderzoek van universitair docent Daan Stam van Rotterdam School of management, Erasmus University (RSM). Een korte onderbreking geeft de deelnemers van een groepsdiscussie de kans om zelf gedachten over de onderwerpen te vormen en te verwerken.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.