Polen zijn niet meer te porren voor werken in de kas of op de akker. Ze stappen over naar beter betalende sectoren als ICT, bouw, installatie en distributie. De stroom arbeidskrachten uit andere voormalige Oostbloklanden die nu het werk in land- en tuinbouw opknapt zal snel opdrogen. Global recruitment uit met name Azië ligt vanaf 2025 voor tal van sectoren in het verschiet.

Het arbeidsreservoir in landen als Roemenië, Bulgarije en de Baltische staten is eenvoudigweg te beperkt om te kunnen voorzien in de grote vraag naar handjes in land- en tuinbouw. Landen die wel over een aantrekkelijk en omvangrijk aanbod beschikken bevinden zich buiten Europa. Met name China, Vietnam en de Filipijnen komen dan in beeld. “Het staat buiten kijf dat we voor veel functies in Nederland en Europa global recruitment zullen moeten gaan”, voorspelt directeur Frank van Gool van Otto Work Force, een van de grootste arbeidsbemiddelaars van buitenlandse krachten in Nederland.

Greenport Venlo logistieke hotspot in Europa

Van Gool doet zijn voorspelling in het FD nu er een verschuiving plaatsvindt van Poolse arbeidskrachten die hier werken naar arbeidsmigranten uit Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Moldavië. Hij voorziet ernstige tekorten als overheid en werkgevers niet snel zorgen voor meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. “Alleen al in Noord-Limburg zijn er 10.000 huisvestingsplekken te weinig. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om Greenport Venlo op te bouwen en de regio te ontwikkelen tot een logistieke hotspot in Europa. Onze buitenlandse werknemers zijn zo weg als de arbeidsvoorwaarden in Duitsland of ergens anders beter zijn. Als er niets verandert zijn we onze concurrentiepositie zo weer kwijt”, aldus Van Gool.

Het is mooi werk, high tech ook

Ook in de Greenport Westland voelen werkgevers dat het tekort aan arbeidsmigranten steeds nijpender wordt. Er komen steeds minder Polen naar Nederland en de Polen die hier al zijn kiezen voor andere sectoren dan de tuinbouw, bevestigt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Slagkracht en voormalig burgemeester van de gemeente Westland aan Omroep West. Volgens hem is het naar Nederland halen van mensen uit andere landen dan Polen niet voldoende. “LTO Nederland wil ook proberen om Nederlandse jongeren te bewegen in de tuinbouw aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door goede opleidingen aan te bieden en duidelijk te maken dat het niet meer alleen ‘handjes in de aarde’  is. Het is mooi werk, high tech ook. Wat is er mooier dan Nederlands product over de hele wereld exporteren”, aldus Van der Tak.  

Tech-branche kijkt al lang over de grenzen

Recruitmentbureau Hays voorziet in zijn visie op de arbeidsmarkt 2018 eveneens verdergaande internationalisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. “In de tech-branche kijken ze allang over de grenzen als het gaat om het werven van talenten. Dit gaat in 2018 ook steeds vaker voorkomen in andere sectoren. Met de blik op de ligging van ons land en de Nederlandse cultuur is dan een uitstekend idee. Sterker, het is ergens vreemd dat organisaties zich al niet langer massaal op de internationale markt van talent hebben gericht”, stelt Hays. 

Tuinders moeten wennen aan andere mentaliteit

De terugloop van het aantal Poolse arbeidsmigranten is enkele jaren geleden ingezet. Van de 150.000 tot 300.000 arbeidsmigranten in Nederland was 90 tot 95% uit Polen afkomstig. Dat Poolse aandeel gaat nu richting de helft, zegt Johan de Jong, directeur van het Westlandse uitzendbureau Holland Contracting in het FD. Roemenië is voor hem het nieuwe Polen, maar er werken ook Bulgaren, Letten, Litouwers, Portugezen en Grieken in het Westland. Daarnaast is de bereidheid onder Moldaviërs om hier te werken erg groot, vanwege de armoede in hun thuisland. Voor de tuinders betekent de instroom uit andere landen dan Polen dat zij moeten omschakelen. “Ze moeten wennen aan de andere mentaliteit en Roemenen en Bulgaren spreken weinig Engels.”

Delen:
Geplaatst in:
arbeidsmarktx

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.