Accountantskantoren hebben het moeilijk. Omzet en winst staan al jaren onder druk, terwijl de salarissen blijven stijgen omdat ervaren accountants schaars zijn. Efficiencyvoordeel lijkt nauwelijks te behalen, want offshoring en shared services hebben hun grenzen bereikt.

Zo'n vijf jaar geleden ontdekten de Nederlandse accountantskantoren de weg naar het buitenland voor uitbesteden van onderdelen van hun werk. Of beter, de buitenwacht ontdekte dat de accountants boekhoudingen en jaarrekeningen bij met name Indiase collega's onderbrachten. De Nederlandse kantoren zelf deden er wat besmuikt en geheimzinnig over. Accountancy is toch een zaak van privacy, vertrouwen en geheimhouding.

Polis- en boekhoudfabrieken

In navolging van banken die transactiefabrieken opzetten en verzekeraars die polisfabrieken oprichtten, schoten de boekhoudfabrieken in Azië als paddenstoelen uit de grond. Ze drukten de kosten en zorgden voor meer flexibiliteit. Veelal wendden Nederlandse accountantskantoren zich aanvankelijk tot bedrijven in Zuid-Afrika en Suriname. Daar spreekt men immers Nederlands. Totdat de risicomijdende accountants ontdekten dat die bedrijven op hun beurt het werk uitbesteden aan Indiase en Filipijnse firma's.

Hausse van offshoring gepasseerd

Inmiddels lijkt de hausse van offshoring wel gepasseerd. De lonen in landen als India en Polen stijgen gestaag. De grote kantoren hebben veelal een eigen tak in dergelijke landen en doen daar allerminst geheimzinnig meer over. Feit blijft nog steeds dat het gebrek aan ervaren mensen de resultaten onder druk zet. Overigens leidt de stijging van buitenlandse lonen in veel sectoren zelfs al tot reshoring: westerse bedrijven halen hun naar het voorheen goedkope buitenland uitbestede activiteiten weer terug.

Netwerken van vakbroeders

Suggesties aan accountantskantoren om bijvoorbeeld vaktechnische diensten via shared service centers te delen en zo te bezuinigen, landen niet in vruchtbare bodem. “De grote kantoren hebben hun eigen afdelingen vaktechniek. Uit concurrentieoverwegingen stellen die hun kennis niet beschikbaar aan collega-kantoren. De kleinere kantoren hebben zo'n afdeling niet maar zij halen die kennis doorgaans uit regionale netwerken van vakbroeders of bij commerciële marktpartijen. Ook kunnen ze altijd bij onze helpdesk vaktechniek terecht”, aldus de woordvoerder van beroepsorganisatie NBA. Hij voorziet dat efficiencywinst met name in digitalisering van diensten te boeken is.

Boekhouding is commodity

Bedreigend voor de accountants is dat bedrijven zelf inmiddels ook de weg weten naar goedkopere alternatieven, nu boekhouding een commodity is geworden. Grote ondernemingen en overheden zijn al lang geleden het pad van outsourcing en shared service centers ingeslagen, niet alleen op het gebied van financiële administratie maar ook als het gaat om ICT, HRM en klantcontact.

Nieuwe domeinen

De ervaringen met shared service centers zijn net zo vaak goed als slecht, meldt internationaal adviesbureau PA Consulting Group op basis van onderzoek onder 135 van dergelijke centers van Europese bedrijven. De helft behaalt de verwachte doelen niet terwijl in 43 procent van de gevallen de resultaten aan de verwachtingen voldoen. Slechts zeven procent meldt dat de besparingen de verwachtingen overtreffen. Ondanks dat SSC's de hype gepasseerd zijn groeit het gebruik ervan nog steeds, ook in nieuwe domeinen zoals data analytics en procurement.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.