De besluitvorming over het wel of niet outsourcen van activiteiten kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Vaak is het perspectief financieel van aard. Maar wat levert outsourcing op voor de prestaties van de gehele organisatie?

Wel of niet outsourcen heeft vooral te maken met kosten. Kan de markt het goedkoper, sneller of beter dan de organisatie zelf? Daarbij wordt vooral gelet op de lagere productiekosten van de toeleveranciersmarkt. Vaak wordt vergeten dat de organisatie zelf het proces van outsourcen goed moet beheersen en dat daar tijd en expertise voor nodig is. Deze transitiekosten zouden in de kostenvergelijking meegenomen moeten worden.

Er zijn verschillende theorieën over de besluitvorming om wel of niet tot outsourcing over te gaan. Die theorieën liggen vaak in elkaars verlengde en vertonen veel overlappingen. Ze hebben vrijwel allemaal een economische invalshoek, waarbij de een meer uitgaat van het financiële aspect en de ander meer vanuit het strategische aspect. Wat echter ontbreekt in de literatuur is een instrument dat de performance van een organisatie kan voorspellen als men besluit één of meerdere activiteiten uit te besteden. Presteert een organisatie beter door een of meerder activiteiten uit te besteden?

De literatuur over de effecten van outsourcing op de prestaties van een organisatie zijn mager of optimistisch. Ruwweg kunnen we drie richtingen ontdekken in de literatuur:

  • de prestatie-effecten van één uitbesteedde activiteit worden kritiekloos doorvertaald naar de performance van outsourcing in het algemeen;
  • uit een positief prestatie-effect van één uitbesteedde activiteit wordt geconcludeerd dat de performance verder toeneemt als er meer activiteiten worden uitbesteed;
  • het effect van outsourcing wordt toegespitst op de performance op korte termijn.


Besluitvorming om wel of niet tot outsourcing over te gaan zou zich moeten richten op de prestaties van de hele organisatie. Juist dit brede perspectief ontbreekt in onderzoek en literatuur.

 

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.