Over outsourcing

Outsourcing is nog steeds hot bij Nederlandse bedrijven en organisaties. Het lijkt ook logisch: het uitbesteden van hele diensten maakt de organisatie meaner en leaner. Of het uitbesteden van werk is veel goedkoper. Maar er zitten ook haken en ogen aan. We zien zelfs een tegengestelde trend: een groeiend aantal bedrijven organiseert het werk weer in huis of in de directe omgeving.

Nederland, België en Luxemburg scoren uitstekend bij werkzoekend talent uit andere landen van de EU. De Benelux-landen hebben relatief gezien de hoogste percentages baanzoekopdrachten vanuit de EU-top 15 landen. Dat is prettig voor de werkgevers in de Benelux.

Delen:

Detacheren mag dan een hopeloos achterhaald fenomeen uit de vorige eeuw zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat professionals, die zoeken naar flexibiliteit in hun werk, per definitie ZZP’er willen zijn. Integendeel, zegt Eelco Stuut, directeur USG Legal Professionals.

Delen:

Het is afgelopen met de arbeidsrelaties zoals we die kennen, volgens hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans. Competentiemanagement, functieomschrijvingen, uniforme arbeidsvoorwaarden en -contracten, weg ermee.

Delen:

Klokkenluiders worden na het melden van een misstand vaak gepest, buitengesloten en zelfs ontslagen. Vaak leidt dit tot permanente werkloosheid, blijkt uit de jaarverslagen van het Adviespunt Klokkenluiders.

Delen:

Outsourcing en fragmentatie? Marketingconsultant Roland van de Vorst ziet in een column in het FD een tegengestelde beweging: integratie in de bedrijfskolom. Om marktwaarde te kapitaliseren, maar ook vanwege de complexiteit van de productie.

Delen:

Sinds de interneteconomie en de crisis zijn alle organisatiemodellen overboord gegooid. Wat is nog de kern van je organisatie? En hoe ver kun je gaan met inhuren of outsourcen? Bekijk de promo. In 40 seconden bent u bij. Of verdiep uw kennis met het complete essay >>

Delen:

Vanuit de lucht ziet de Nijl eruit als een zilveren lint met een groene rand langs de randen. Vruchtbare randen omringd door droogte. Is dit de bakermat van outsourcing?

Delen:

Schoonmaak en catering zijn al tientallen jaren de klassieke uit te besteden werkzaamheden. Nu bedrijven gedwongen zijn om zo flexibel en lean mogelijk te opereren, outsourcen ze steeds vaker ook hooggekwalificeerde projecten zoals juridische en financiële werkzaamheden.

Delen:

Ondanks de economische recessie heeft Nederland een toenemend tekort aan ICT’ers. Het CBS voorspelt dat we over twee jaar 6.300 tot 11.000 hoogopgeleide ICT-professionals tekortkomen. Bedrijven en organisaties moeten in hun ICT-strategie met name de keuze maken tussen investeren in eigen personeel of uitbesteden.

Delen:

Organisaties gaan over tot outsourcing om de performance te verbeteren. Maar wat is performance? Niet iedere organisatie verstaat daar hetzelfde onder.

Delen:

Schoonmaak uitbesteden? Beveiliging? Catering? Loonadministratie? Of de CEO-functie? Hoever kun je gaan met outsourcing?

Delen:

Is outsourcing zinvol voor mijn organisatie? Welke activiteiten komen daarvoor in aanmerking? En welke gevolgen heeft outsourcing op de totale organisatie? Dat zijn de vragen die zich afspelen in de directie- en bestuurskamers.

Delen:

De besluitvorming over het wel of niet outsourcen van activiteiten kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Vaak is het perspectief financieel van aard. Maar wat levert outsourcing op voor de prestaties van de gehele organisatie?

Delen:

De oudjes doen weer mee. Nederlandse medewerkers hielden rond de eeuwwisseling nog op hun zestigste hun baan voor gezien. Inmiddels is de gemiddelde uittredingsleeftijd 64 jaar. De oorzaak ligt in beleidsmaatregelen om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen.

Delen:

Spargle is een netwerk van ‘digital natives’. Professionals, of ze nu bij een klant een vaste baan hebben of interim werken, vormen samen een hechte kring in de online en digitale wereld. In het hart van dat netwerk opereert Nicole van Thoor. Zij verdiept zich nadrukkelijk in mensen. “Niet Heineken is mijn klant, maar Stijn is dat.” Daarbij staat groei en ontwikkeling van elk individu cruciaal. “Ik reis met de persoon mee.”

Delen:

Sinds de interneteconomie en de crisis zijn alle organisatiemodellen overboord gegooid. Waar vroeger productie of dienstverlening de onvervreemdbare spil vormde van een organisatie, worden deze activiteiten tegenwoordig moeiteloos uitbesteed. Net als de verkoop, de klantbediening, de voorraad, de logistiek… Wat is nog de kern van je organisatie? En hoe ver kun je gaan met inhuren of outsourcen?

Delen:

Jonge hoog opgeleide werknemers willen zich ontwikkelen en een werkgever die dat faciliteert. Dan zijn ze bereid een tijdje te blijven.

Delen:

Outsourcen is hot. Is een must. Maar niet alle outsourcingstrajecten verlopen succesvol. Zo toont recent onderzoek aan dat veel Nederlandse bedrijven ontevreden zijn over ICT-outsourcing. Hoe meer die bedrijven het kostenaspect als drijfveer hebben, hoe ontevredener ze zijn.

Delen:

Accountantskantoren hebben het moeilijk. Omzet en winst staan al jaren onder druk, terwijl de salarissen blijven stijgen omdat ervaren accountants schaars zijn. Efficiencyvoordeel lijkt nauwelijks te behalen, want offshoring en shared services hebben hun grenzen bereikt.

Delen:

Europese regels bepalen dat werknemers uit Europese Economische Ruimte (EER) in Nederland kunnen werken. De EER bestaat uit alle landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.