Inspraak voor iedereen. Het kan eenvoudig leiden tot een onoverzichtelijke meningenbrij. Of tot ongewenste uitslagen in nog minder gewenste referenda. Cocreatie kan als communicatiemodel leiden tot besluiten waar het publiek zich in herkent.

Een mooi praktijkvoorbeeld is de besluitvorming rond de revitalisering van de binnenstad van Doetinchem. Als veel andere steden wordt ook deze gemeente in de Achterhoek geplaagd door teruglopend bezoek omdat de aantrekkingskracht vermindert. Om het tij te keren besloot het gemeentebestuur om samen met bewoners en ondernemers een visie op de toekomst te ontwikkelen. Om het centrum weer vitaal en aantrekkelijk te maken.

Slim, groen of gastvrij

De weg daarheen is een proces waarbij in de eerste fase een deskundige werd ingevlogen in de persoon van Gert-Jan Hospers, hoogleraar Citymarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Indachtig zijn credo ‘discrimineren moet in marketing’ legde hij Doetinchem na onderzoek drie keuzes voor de toekomst voor: slimme stad, groene stad of gastvrije stad.

Stadsgesprekken

portret tessa baarsZijn rapport vormde de basis voor de gemeente om daarover in gesprek te gaan met samenleving. Cocreatie, dus, vertelt Tessa Baars, concernadviseur van de gemeente Doetinchem en begeleider van het project Aanvalsplan Binnenstad. “Allereerst zijn er stadsgesprekken georganiseerd. We hebben zes doelgroepen benaderd: bewoners van de binnenstad, bezoekers uit Doetinchem en omstreken, ondernemers, raadsleden, de ambtelijke organisatie en jongeren. De gesprekken hadden een bijzonder interactief karakter waardoor mensen zeer nauw bij het proces berokken raakten”, aldus Baars.

Uitvoeringsagenda

De gesprekken leidden tot 63 unieke ideeën die werden voorgelegd aan het 1600 leden tellende panel Doetinchem Spreekt. “De ideeën en de beoordeling ervan leidde tot de visie ‘gastvrije stad in een decor van groen en water’. Die visie is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens hebben werkgroepen van bewoners, ondernemers en ambtenaren een uitvoeringsagenda opgesteld. Dat gebeurde in het StadsLAB, een overlegplek en informatiecentrum in een leegstaand winkelpand. Mede door de laagdrempeligheid van het StadsLAB is deze locatie boven verwachting succesvol geworden.”

Leerproces

Het hele communicatietraject, van analyse tot uitvoeringsagenda, is een leerproces geweest voor de gemeente. “Onderweg zijn er keuzes gemaakt en dingen bedacht. Zoiets als het StadsLAB, daar hadden we toen we begonnen nog helemaal geen idee van. We hebben ook onze werkwijze onder de loep genomen en aan deelnemers gevraagd wat ze hadden verwacht toen ze gingen meedoen. De reacties waren over het algemeen zeer positief.”

Stadsstrand

Ondertussen gaat het ontwikkelproces verder. Aan de oever van de Oude IJssel is een begin gemaakt met een stadsstrand, met een vlonderpad en kleine horeca. De verbinding met de binnenstad vraagt nog om een oplossing. Wordt het een tunnel, een viaduct, eenrichtingsverkeer? “We moeten het vooral de bewoners vragen, want dat werkt hier in Doetinchem.”

Tips voor professionals

Tessa Baars geeft communicatieprofessionals die met een cocreatieproces te maken krijgen graag enkele tips mee:

1. Stap voor stap

Maak samen met de deelnemers een groeimodel. Weet wat je einddoel is, bijvoorbeeld een ontwerp, een uitvoeringsplan, een visie. Vul de weg daarnaartoe stapsgewijs in. Laat deelnemers daar ook zelf over meedenken en reflecteren op wat goed werkt. Kijk dus samen wat er nodig is om het einddoel te bereiken.

2. Aantrekkelijk en creatief

Maak het voor alle deelnemers, zowel uit de eigen organisatie als vanuit de samenleving, aantrekkelijk om mee te doen. Zorg voor duidelijke en snelle informatie, een leuk programma, inspirerende gasten en gespreksleiders, prettige ruimtes en goede catering.

3. Luisteren

Goed luisteren zonder vooringenomen standpunten is heel belangrijk. Houd je als procesleider alleen met het proces bezig, zonder te sturen op de inhoudelijke uitkomst.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.