De vraag naar ervaren financials in de zorgsector neemt snel toe. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de introductie van horizontaal toezicht in de zorg.

Bijna de helft van de zorginstellingen geeft aan dat ze met de huidige kwaliteit van hun administratie geen afspraken kunnen maken met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente over horizontaal toezicht. Dat bleek onder meer op de themadag ‘Verminderen van administratieve lasten en horizontaal toezicht’ van HEAD, de vereniging van financials in de zorg.

Herinrichten

Invoering van horizontaal toezicht in de zorg vraagt de komende jaren dan ook met name een kwalitatieve impuls voor de financieel-administratieve afdelingen van zorginstellingen als ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Dat signaleert ook Alex Buis, projectmanager van USG Finance Professionals. “Zorginstellingen moeten hun financiële administratie herinrichten om te kunnen voldoen aan de eisen die horizontaal toezicht gaat stellen”, aldus Buis.

Te veel tijd, geld en mankracht

Horizontaal toezicht is een gevolg van het vastlopende controlesysteem in de zorg. “Dat toezicht kost nu veel te veel geld, tijd en mankracht. Dat komt door de vele controles en controles op controles als het gaat om de declaraties die zorginstellingen indienen bij de zorgverzekeraars. Horizontaal toezicht draait erom dat de zorginstelling al bij het indienen van de declaratie kan laten zien alles onder controle te hebben. Op die manier mag de verzekeraar ervan uitgaan dat de ingediende nota’s honderd procent correct zijn. Het gaat dus eigenlijk om het herstellen van wederzijds vertrouwen op dit onderdeel”, zegt Buis.

Stroomversnelling

De vier grote zorgverzekeraars Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en CZ werken inmiddels samen aan het opstellen van spelregels en eenduidige afspraken voor horizontaal toezicht. Ze werken daarbij samen met tien ziekenhuizen en enkele ggz-instellingen in een pilot. “Dit moet op termijn, als alle zorgverzekeraars en zorginstellingen eenmaal aanhaken bij horizontaal toezicht, leiden tot veel minder controle op declaraties en minder administratieve lasten. De verwachting is dat dat in 2018 gaat gebeuren. Horizontaal toezicht in de zorg zit nu een stroomversnelling.”

Stagebureau RA

USG Finance Professionals ondersteunt momenteel al tal van zorginstellingen en verzekeraars bij het aanpassen van de organisatie aan de nieuwe regels en eisen die horizontaal toezicht met zich meebrengt. “Omdat we al in de voorbereidingen met de grote verzekeraars samenwerken op dit punt, kunnen we de zorginstellingen nu exact laten zien hoe ze hun financiële afdelingen aan moeten gaan passen. Bovendien hebben we al heel veel ervaring in huis als het gaat om de combinatie van financials in de zorg en expertise op het gebied van audits. Dit omdat we onder andere met ons Stagebureau RA inspelen op het groeiend tekort aan breed ontwikkelde financials met ervaring”, aldus Buis.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.