Het ziekteverzuim in Nederland is de laatste 15 jaar fors gedaald. Rond de eeuwwisseling zaten nog gemiddeld 55 op de 1.000 werknemers ziek thuis. Nu zijn dat er 38 op de 1.000. Wel melden steeds meer jongeren zich ziek vanwege stress of een burnout. Volgens ArboNed zijn het er al ruim 100.000.

Stress, overspannenheid en burnout worden vaak gelijkgeschakeld. Maar er is een gradueel en essentieel verschil. Stress is een normale spanning die bij het leven (en werk) hoort. Langdurige stress kan leiden tot overspannenheid. Dat kan verholpen worden door de oorzaken weg te nemen. Overspannenheid is reversibel. Burnout is dat niet. Lichaam en geest zijn op.

Kortom, onder lichte stress is het prettig werken, bij overspannenheid kom je in de gevarenzone en bij burnout kun je niets meer.

Mensen met een burnout zijn ziek. Voor een lange tijd. Wie een burnout heeft, is opgebrand en kampt met geestelijke, lichamelijke en/of sociale problemen. Vaak komt het door langdurige stress. De laatste tijd komt het opvallend veel voor bij jonge werknemers. De helft van het langdurig verzuim onder jongeren is toe te schrijven aan stress.

Verklaringen voor burnout

Voor deze oprukkende ‘volksziekte’ worden verschillende oorzaken gegeven. Zo zouden jongeren onzeker zijn over hun baan door tijdelijke contracten, zouden de banen niet voldoen aan de hoge verwachtingen en zouden ze lijden onder de verplichtingen thuis en op het werk.

Het ligt aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt, zo vermoedt ArboNed. Het komt door de druk van de sociale media, aldus diverse media op basis van een ondeugdelijk onderzoek. Het is te wijten aan de discrepantie tussen het toekomstbeeld van jongeren en de werkelijkheid, zo stellen psychotherapeuten en organisatiedeskundigen. Het geloof in het eigen kunnen vanuit de opvoeding en opleiding zou botsen op de harde werkelijkheid van de arbeidsmarkt. Anderen wijzen op het vervagen van de grens tussen werk en privé waardoor er minder tijd is voor herstel, ontspanning en bezinning.

Combinatie van factoren

Een eensluitende verklaring voor stress en burnouts onder jongeren is er (nog) niet. Zelden ligt het aan de werkdruk alleen. Het gaat om zelfbeeld, realiteitszin, gebrek aan herstel en ontspanning en om omgevingsfactoren. Factoren die binnen en buiten de jongeren liggen. Bij het in gesprek gaan met gestreste jonge werknemers zullen al die aspecten meegenomen moeten worden.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.