Een hardnekkig misverstand vertroebelt de blik van HRM-professionals en -recruiters als het gaat om professionals van vijftig jaar of ouder. Vooroordelen zoals een gebrek aan flexibiliteit, ambitie, innoverend vermogen en aanpassingsvermogen zijn bij werkgevers nog alom vertegenwoordigd. Goed nieuws voor de werkgever: vaak blijkt het tegenovergestelde waar en zijn deze medewerkers waardevoller dan gedacht.

Dat beweert althans Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA, in Het Financieele Dagblad. Volgens de Beer, zelf al vijftien jaar verbonden aan zijn werkgever, wordt het negatieve denken over oudere werknemers veroorzaakt door twee hardnekkige misverstanden.

De heersende analyse gaat uit van een veranderd werkveld. Beroepen en functies veranderen, ingegeven door technologische vooruitgang, in een razend tempo. Een leven lang één broodheer is oude koek. Wie succesvol door wil werken tot zijn 67e doet er verstandig aan regelmatig te switchen naar een andere baan. Zo blijf je flexibel en leer je steeds dingen bij. Ouderen doen dat niet en dat verklaart hun lage arbeidsmobiliteit.

Banen veranderen helemaal niet zo snel

Volgens De Beer is noch het één, noch het ander bewezen of aannemelijk. “Allereerst is het nog maar de vraag of banen en functies steeds sneller veranderen en korter duren. Hoe vaak dit ook wordt beweerd, er is weinig bewijs voor. Feit is in ieder geval dat werknemers niet vaker van baan veranderen dan vroeger.” Recente cijfers laten zien dat de laatste jaren  het aantal jobhoppers wel degelijk stijgt. Het CBS becijferde dat in 2017 650.000 mensen een nieuwe baan vonden, een kwart meer dan drie jaar daarvoor. Bijna een derde van die jobhoppers was jonger dan 25. Onder 45-plussers zocht maar 6% een andere werkgever.

Bij mensen boven de 25 is er een duidelijk verschil tussen de verschillende opleidingsniveaus. Lager opgeleiden wisselden beduidend minder vaak van baan dan hoger opgeleiden (6% om 11%). Dat is overigens niet altijd de eigen keuze, zo betoogt Petra van de Goorbergh, directeur van Oval, brancheorganisatie van Arbodiensten en adviesbureaus op het gebied van loopbaancoaching, bij BNR Nieuwsradio: “'Er verdwijnt ook werk door reorganisatie. Mensen krijgen meestal, maar niet altijd, budget om te kijken wat ze kunnen en wat ze leuk vinden.”

Ook mensen die niet van baan switchen leren bij

Uiteindelijk lijkt het erop dat de meer geroutineerde werktijger vaker op zijn honk blijft, maar De Beer bestrijdt dat dat te maken heeft met een gebrek aan flexibiliteit. "De analyse gaat ervan uit dat wie bij dezelfde werkgever blijft, zich niet verder ontwikkelt en dus stil staat. Dit is een grove onderschatting van hoeveel mensen in hun baan leren, ook als ze geen formele scholing volgen, doordat zij bijvoorbeeld nieuwe taken krijgen of doordat de manier van werken verandert.”

De Beer concludeert dan ook dat je de oude bomen van de arbeidsmarkt het beste maar niet kan verplaatsen. “Als je op gevorderde leeftijd van baan verandert, loop je juist het risico dat een flink deel van de opgebouwde kennis en ervaring in je nieuwe functie niet of beperkt bruikbaar is. Oudere werknemers veranderen niet vaak van baan omdat ze simpelweg op de voor hen best denkbare plek zitten.”

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.