Artikelen met label: 'efficiency'De vraag naar ervaren financials in de zorgsector neemt snel toe. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de introductie van horizontaal toezicht in de zorg. De invoering hiervan vraagt om een kwalitatieve en kwantivatieve impuls voor administraties.

Delen:
Lees meer...

Toenemende vergrijzing en werkdruk en een suf imago. Nutsbedrijven zitten met de handen in het haar nu ze de eisen van de markt niet of nauwelijks meer kunnen bijbenen. Allianties met specialisten bieden dan uitkomst.

Delen:
Lees meer...

Inspraak voor iedereen. Het kan eenvoudig leiden tot een onoverzichtelijke meningenbrij. Of tot ongewenste uitslagen in nog minder gewenste referenda. Cocreatie leidt als communicatiemodel tot besluiten waar het publiek zich in herkent.

Delen:
Lees meer...

De communicatie van de rijksoverheid wordt steeds professioneler. Hierin is de afgelopen vijftien jaar structureel geïnvesteerd, onder andere met de ontwikkeling van functieprofielen.

Delen:
Lees meer...

Twee jaar terug constateerde het Financieele Dagblad dat steeds meer bedrijven hun productie uit lagelonenlanden terughalen naar Nederland. Is het wensdenken of komt de productie echt terug?

Delen:
Lees meer...

Het kabinet gelooft misschien niet per se in reshoring als banenmotor, maar minister Asscher ziet wel kansen in reshoring voor de Participatiewet. Volgens hem heeft de loonkostensubsidie een positief effect op de terugkeer van productievestigingen. Het is de vraag.

Delen:
Lees meer...

De financiële sector werkt nog te veel volgens oude principes en klassieke modellen. Alleen door nieuwe varianten te omarmen kan de sector de gewenste efficiency en de vereiste veerkracht en wendbaarheid realiseren.

Delen:
Lees meer...