Artikelen met label: 'arbeidsmarkt'Strategische personeelsplanning kan zorgen voor een optimale bezetting van het personeel binnen een organisatie. Dan is met alle facetten van de arbeidsmarkt en overige factoren rekening gehouden en op basis daarvan beleid gemaakt. Organisaties dwingen zichzelf zo om met een heldere strategie ook in de toekomst slagvaardig te blijven.

Delen:
Lees meer...

Millennials op de werkvloer. Er wordt veel over gezegd en nog meer over geschreven. Wat vinden ze, wat gaan ze anders doen, waar willen ze werken en vinden ze geld echt niet belangrijk? Het lijkt bij uitstek een groep waar veel over geoordeeld wordt. Waarbij ze vatbaarder lijken voor vooroordelen dan andere generaties. Maar hoe zit het nu echt?

Delen:
Lees meer...

Weg met de indeling in verschillende generaties. De individualisering zet zodanig door dat ogenschijnlijk homogene leeftijdsgroepen werknemers onderling sterk van elkaar verschillen. Werkgevers moeten nu op die trend inspelen om ook op termijn werknemers te vinden en te binden.

Delen:
Lees meer...

Recruiters hechten steeds meer belang aan referral recruitment. Ze zetten LinkedIn daarentegen steeds minder in als wervingsinstrument. Het belang en de effectiviteit ervan daalt al enkele jaren op rij in de ogen van recruiters.

Delen:
Lees meer...

Polen zijn niet meer te porren voor werken in de kas of op de akker. Ze stappen over naar beter betalende sectoren als ICT, bouw, installatie en distributie. De stroom arbeidskrachten uit andere voormalige Oostbloklanden die nu het werk in land- en tuinbouw opknapt zal snel opdrogen. Global recruitment uit met name Azië ligt vanaf 2025 voor tal van sectoren in het verschiet.

Delen:
Lees meer...

Ieder mens is en anders en hoewel dat soms voor problemen zorgt, betekent het vaak dat de ene persoon de andere juist kan aanvullen. Dat besef bestaat al een tijdje, en met dat besef ook de managementboeken, cursussen en andere hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de drijfveren van het individu.

Delen:
Lees meer...

Een succesvolle carrière ligt binnen handbereik met hersentraining. Want hersenen zijn wel degelijk verder te ontwikkelen, al kost dat wel tijd en moeite. Neurale netwerken veranderen dan daadwerkelijk.

Delen:
Lees meer...

De arbeidsmarkt wordt snel krapper en niet meer alleen als het gaat om ICT en techniek. Employer branding zorgt ervoor dat je als bedrijf een paar streepjes voor hebt op de concurrentie. Effectieve branding vergt wel visie, lef en budget.

Delen:
Lees meer...

De software- en technologiebedrijven van Silicon Valley golden lange tijd als lichtend voorbeeld van modern werkgeverschap. Ontzorg je medewerkers met alle denkbare faciliteiten toe en ze stuwen de omzet van het bedrijf omhoog.

Delen:
Lees meer...

De arbeidsrelatie tussen jong talent en de werkgever gaat steeds meer lijken op een huwelijk. Continu aandacht geven zorgt ervoor dat de relatie in stand blijft.

Delen:
Lees meer...

Een arbeidscontract met een looptijd van zeven jaar biedt werknemers meer zekerheid voor werk en leren dan flexibele of vaste contracten. Dat betoogt ondernemer en columnist Frank Kalshoven.

Delen:
Lees meer...

Controller, jurist, online marketeer, het HR-vak specialiseert steeds verder. In combinatie met de vele beschikbare data biedt HR toegevoegde waarde en harde resultaten, aldus Karen van der Kolk, directeur USG HR Professionals.

Delen:
Lees meer...

Het notariaat krabbelt op. Nu de economie doordendert en de huizenmarkt zwaar overspannen raakt is de jacht op ervaren notarissen en kandidaat-notarissen (kano’s) geopend.

Delen:
Lees meer...

Stressklachten vormen sinds jaar en dag de belangrijkste verzuimoorzaak in Nederland. Opmerkelijk is dat dit psychische verzuim naar steeds jongere leeftijdscategorieën verschuift. Dat stelt ArboNed na analyse van ruim een miljoen werknemers.

Delen:
Lees meer...

Het aantal vacatures voor HR-professionals is in het laatste kwartaal van 2016 naar een recordhoogte gestegen. Vooral de uitvoerende HR-functionaris met een hbo-opleiding is zeer in trek.

Delen:
Lees meer...

Niet vrouwen of etnische groepen, maar 50-plussers zijn de meest gediscrimineerde groep op de arbeidsmarkt. De hardnekkige ouderenwerkloosheid kan weleens maatschappij-ontwrichtender worden dan de vluchtelingenstroom.

Delen:
Lees meer...

Nu de VAR is afgeschaft, moeten bedrijven en zzp'ers (model)overeenkomsten sluiten, als zij de kans willen verkleinen dat de Belastingdienst hun relatie als een dienstverband ziet. Bedrijven lijken afwachtend. Een toenemend aantal kiest voor een intermediair.

Delen:
Lees meer...

Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Het is het adagium van hoogleraar Organisatiekunde Mathieu Weggeman. Hij spreekt hierover met Sonja Schasfoort, vicepresident van USG Professionals. Een dialoog over managen en loslaten.

Delen:
Lees meer...

Detacheren mag dan een hopeloos achterhaald fenomeen uit de vorige eeuw zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat professionals, die zoeken naar flexibiliteit in hun werk, per definitie ZZP’er willen zijn. Integendeel, zegt Eelco Stuut, directeur USG Legal Professionals.

Delen:
Lees meer...

Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven begint met de acceptatie dat jongeren worden opgeleid tot halffabricaat. Er lijkt gestreefd te worden naar opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven. Ik denk dat dat volstrekt onmogelijk is. 

Delen:
Lees meer...