Organisaties gaan over tot outsourcing om de performance te verbeteren. Maar wat is performance? Niet iedere organisatie verstaat daar hetzelfde onder.

Voor de een is performance winstgevendheid, voor de ander marktaandeel, voor weer een ander productiviteit of aandeelwaarde. Maar ook andere aspecten spelen een rol: de relatie met de belangrijkste stakeholders, de tevredenheid van medewerkers of de kwaliteit van de geleverde diensten of producten. En niet te vergeten het imago. Het feit dat de NS de schoonmaak heeft uitbesteed maakt de NS (onbedoeld) partij in de schoonmaakstaking. Dat heeft gevolgen voor het beeld dat reizigers hebben van de NS. En die beeldvorming heb je als NS niet meer in de hand.

Organisaties doen er dus goed aan 'hun performance' helder te omschrijven. Waarvoor dient de organisatie? En kunnen ze die doelen voldoende beheersen als ze activiteiten uitbesteden?

 

Delen: