Schoonmaak uitbesteden? Beveiliging? Catering? Loonadministratie? Of de CEO-functie? Hoever kun je gaan met outsourcing?

In outsourcing zijn er twee uitersten: alle activiteiten uitbesteden of geen enkele activiteit uitbesteden (alles integreren). Niet-uitbesteden heeft geen effect op de performance. Enkele activiteiten uitbesteden heeft een positief effect op de performance. Maar er komt een punt waarop uitbesteden de prestaties negatief beïnvloedt. Er is dus een optimum voor de mate van outsourcing.

Waar dit optimum ligt, is voor iedere organisatie verschillend. Voor sommige organisaties ligt dit punt bij het uitbesteden van één activiteit, bij een andere kan dit bij tien activiteiten liggen. Daarbij moet ook bedacht worden dat het outsourcen van een activiteit gevolgen kan hebben voor het uitbesteden van een andere activiteit. Het zou prettig zijn als er een instrument zou zijn dat het optimum van het aantal uit te besteden activiteiten kan aangeven. Zolang dat instrument ontbreekt, zullen organisaties het moeten doen met zorgvuldige onderzoeken binnen de organisatie.

Of het zinvol is een activiteit uit te besteden hangt af van:

  • de kenmerken van de eventueel uit te besteden activiteit;
  • de kenmerken van de organisatie in relatie tot de mogelijke toeleveranciers;
  • de kenmerken van de bedrijfstak;
  • de onderlinge effecten van de hiervoor genoemde punten.

 

Delen: