Weg met de indeling in verschillende generaties. De individualisering zet zodanig door dat ogenschijnlijk homogene leeftijdsgroepen werknemers onderling sterk van elkaar verschillen. Werkgevers moeten nu op die trend inspelen om ook op termijn werknemers te vinden en te binden.

Stap af van grove indeling en zoom in

Dat stellen HR-experts van adviesbureau Mercer op netwerkplatform Consultancy.nl. “We hebben te maken met een maatschappelijke trend van individualisering. Als je wilt dat werknemers voor je kiezen en bij je blijven, dan moet je met die trend rekening houden door onderzoek te doen. Stap af van die grove indeling naar generaties en zoom in. Probeer uit te vinden hoe het echt zit, liefst tot op individueel niveau. Vervolgens kun je daar beloning en employee benefits op afstemmen”, zegt Ellen van Arenthals van Mercer.

Data steviger fundament voor beslissingen

Daarbij zijn de HR-data waarover bedrijven beschikken zeer waardevol. “Mits je die data op de juiste wijze bewerkt en de juiste vragen stelt. Steeds meer bedrijven baseren de HR-strategie en de employee value propositions op data modelling en data analytics. Dat is slim, daarmee geven ze hun strategische en tactische beslissingen een veel steviger fundament. Door goed te kijken naar de wensen en behoeftes van werknemers is het mogelijk propositions te formuleren die zo in elkaar zitten dat het minder aantrekkelijk wordt om naar een concurrent over te stappen. Denk daarbij ook aan kaders waarbinnen medewerkers zelf invulling geven aan hun arbeidsvoorwaarden. Schep bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen voor een OV-kaart in combinatie met extra stortingen in de eigen pensioenpot in plaats van een auto van de zaak”, aldus Van Arenthals.

Karakteristieken en wensen verschillen steeds meer

Ook dat pensioen moet met urgentie op de agenda van arbeidsvoorwaarden, zegt Bart Brenninkmeijer van Mercer. “De nieuwe pensioenwetgeving die in 2020 van kracht wordt zal leiden tot extra kosten voor werkgevers en een herziening van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken. Om als werkgever aantrekkelijk en concurrerend te blijven is het cruciaal dit nu op de strategische agenda te plaatsen. Wat het complex maakt om de juiste mensen te vinden, binden en behouden is dat karakteristieken en wensen van werknemers onderling steeds meer van elkaar verschillen. Dat is niet alleen verklaarbaar door verschillende landen van herkomst of verschillende generaties millennials, babyboomers of generation X. Ook binnen op het eerste gezicht homogene leeftijdsgroepen zien we grote onderlinge verschillen”, aldus Brenninkmeijer.

Delen: