Werkgevers vinden werknemers al oud als ze de veertig passeren. Lastig, want er komen steeds meer veertigplussers op de werkvloer, dankzij vergrijzing en latere pensionering. Reversed mentoring kan een oplossing bieden.

Dat zegt hoogleraar Strategisch Personeelsmanagement Beatrice van der Heijden van Radboud University in het BNR-radioprogramma Werkverkenners. “In de ICT-sector vinden werkgevers hun medewerker al oud als ze 35 of 36 zijn. Leidinggevenden vinden dat mensen dan minder flexibel en minder ambitieus zijn en minder innoverend vermogen hebben. Als ze de keuze hebben, zullen ze altijd jongere kandidaten aannemen. Ze dichten aan jongeren nu eenmaal juist die eigenschappen toe die samenhangen met employability, zoals flexibiliteit, ambitie, innoverend vermogen en aanpassingsvermogen. Ook al leveren de ouderen goede prestaties en hebben ze positieve eigenschappen als wijsheid, goed omgaan met moeilijke situaties, leidinggevenden geloven niet in de kracht van senioriteit”, aldus Van der Heijden.

Reversed mentoring is een internationale trend

Omdat bedrijven toch steeds meer veertigplussers op de werkvloer krijgen zullen jong en oud samen door één deur moeten. “Sterker nog, het koppelen van een jongere aan een oudere werknemer is internationaal gezien een opkomende trend. We noemen dat reversed mentoring”, zegt Van der Heijden. Ook seniorenbelangenclub ANBO ziet daar heil in, als onderdeel van het anders framen van ouder worden, zegt directeur Liane den Haan. “Onderzoek laat zien dat combineren van jong en oud op de werkvloer meer rendement, meer rust, meer innovatie en meer productiviteit oplevert. Jongeren hebben meer technologisch inzicht, ouderen meer rust en strategisch inzicht. Het combineren verloopt doorgaans erg natuurlijk en het verhoogt de sfeer op de werkvloer. Jong en oud samen is goud”, stelt Den Haan.

Balans tussen werk en privé wordt diffuser

P&O-directeur Jolanda Sapelli van verzekeraar a.s.r. signaleert dat de vergrijzing impact heeft op de organisatie. “De gemiddelde leeftijd van onze meer dan 3.000 medewerkers is ruim 42 jaar. Dat is geen probleem, maar wel een aandachtspunt. We streven naar een goede mix van jong en oud, als afspiegeling van de maatschappij. We moeten dus naar een levensfasebeleid voor alle fasen. Jongeren willen vaak meer vrije tijd, een oudere wil wellicht meer werken of meer tijd voor vrijwilligerswerk. Zeker nu we vaker tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt de balans tussen werk en privé diffuser. Je werkt meer outputgestuurd.”

Remotie klinkt minder negatief dan demotie

Daarmee wordt het gebruikelijk dat een carrière zich in een vloeibare lijn beweegt, met soms meer en soms minder werktijd, aldus Sapelli. “We moeten goed kijken naar de levensfase van een medewerker en aandacht blijven geven aan coachen, opleiden en duurzame inzetbaarheid., Een mix van fasen blijft altijd nodig, je kunt nu eenmaal geen jongere aannemen met vijftien jaar ervaring. Samen moeten we steeds maatwerk vinden voor een passende arbeidsrelatie. Dat betekent dat ook de medewerker flexibeler moet kijken naar de inrichting van zijn werk en emolumenten. Demotie is een woord met een negatieve associatie, misschien past remotie beter als term. Daar gaat het wel van komen door de vergrijzing en het langer doorwerken.”

Delen: