Op papier leek de Participatiewet zo mooi: minder bureaucratie en meer mensen met een handicap aan het werk. Vier jaar later is de conclusie dat de wet faliekant mislukt is. Ja, er zijn meer mensen met een beperking aan het werk, maar uitgerekend de overheid zelf blijft als werkgever ver achter bij het bedrijfsleven én de eigen doelstellingen. Daarnaast is de werkende met een handicap is niet altijd beter af en is het op het gebied van regelgeving nog altijd een lappendeken.

Delen:

Het onderwijs heeft nog steeds een negentiende-eeuwse opzet. Daarmee wordt het nooit wat met een leven lang doorleren of, zoals het in Haags jargon heet, een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het onderwerp is weer hot nu ons werk door technologische ontwikkelingen steeds sneller verandert. Het kabinet trekt miljoenen uit voor nieuwe maatregelen maar de onderliggende boodschap is helder. Graag alles zelf regelen en betalen. 

Delen:

Strategische personeelsplanning kan zorgen voor een optimale bezetting van het personeel binnen een organisatie. Dan is met alle facetten van de arbeidsmarkt en overige factoren rekening gehouden en op basis daarvan beleid gemaakt. Organisaties dwingen zichzelf zo om met een heldere strategie ook in de toekomst slagvaardig te blijven.

Delen:

Een nieuwe industriële revolutie is in volle gang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit de halve beroepsbevolking haar baan kost. Uit onderzoek blijkt dat het de jongste generaties zijn, die hier het meeste angst voor hebben.

Delen:

Millennials op de werkvloer. Er wordt veel over gezegd en nog meer over geschreven. Wat vinden ze, wat gaan ze anders doen, waar willen ze werken en vinden ze geld echt niet belangrijk? Het lijkt bij uitstek een groep waar veel over geoordeeld wordt. Waarbij ze vatbaarder lijken voor vooroordelen dan andere generaties. Maar hoe zit het nu echt?

Delen:

Een hardnekkig misverstand vertroebelt de blik van HRM-professionals en -recruiters als het gaat om professionals van vijftig jaar of ouder. Vooroordelen zoals een gebrek aan flexibiliteit, ambitie, innoverend vermogen en aanpassingsvermogen zijn bij werkgevers nog alom vertegenwoordigd. Goed nieuws voor de werkgever: vaak blijkt het tegenovergestelde waar en zijn deze medewerkers waardevoller dan gedacht.

Delen:

Weg met de indeling in verschillende generaties. De individualisering zet zodanig door dat ogenschijnlijk homogene leeftijdsgroepen werknemers onderling sterk van elkaar verschillen. Werkgevers moeten nu op die trend inspelen om ook op termijn werknemers te vinden en te binden.

Delen:

Recruiters hechten steeds meer belang aan referral recruitment. Ze zetten LinkedIn daarentegen steeds minder in als wervingsinstrument. Het belang en de effectiviteit ervan daalt al enkele jaren op rij in de ogen van recruiters.

Delen:

De krapte op de arbeidsmarkt neemt exponentieel toe. De war on talent woedt al lang niet meer exclusief in sectoren als ICT en techniek en verspreidt zich als een olievlek. Publiceren van een vacature met een uitgebreide ‘werken bij’ site zorgt meestal niet voor de gewenste conversie.

Delen:

Polen zijn niet meer te porren voor werken in de kas of op de akker. Ze stappen over naar beter betalende sectoren als ICT, bouw, installatie en distributie. De stroom arbeidskrachten uit andere voormalige Oostbloklanden die nu het werk in land- en tuinbouw opknapt zal snel opdrogen. Global recruitment uit met name Azië ligt vanaf 2025 voor tal van sectoren in het verschiet.

Delen:

Talentvolle mensen behouden voor de accountancy. Vanuit die gedachte is het Stagebureau RA van USG Finance Professionals opgezet. Een unicum, want daarmee is het nu mogelijk buiten het accountskantoor om de RA-titel te behalen.

Delen:

Ieder mens is en anders en hoewel dat soms voor problemen zorgt, betekent het vaak dat de ene persoon de andere juist kan aanvullen. Dat besef bestaat al een tijdje, en met dat besef ook de managementboeken, cursussen en andere hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de drijfveren van het individu.

Delen:x

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date met het laatste nieuws over de inzet van expertise. Vul hier uw e-mailadres in.